Chi tiết thông báo
Đóng

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM VẤN ĐÁP THỰC TẬP GIÁO TRÌNH LỚP 57KD1 & 57KD2
22/05/2019 5:29:09 CH

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM VẤN ĐÁP THỰC TẬP GIÁO TRÌNH 
LỚP 57KD1 & 57KD2 và các khóa trước làm lại TT

Bộ môn QTKD sẽ tổ chức vấn đáp TTGT 2 lớp 57KD1 & 57KD2 vào lúc:

Thời gian tập trung: 07h40 ngày 26/05/2019 (chủ nhật) 

Địa điểm tập trung: G7.201


Danh sách sinh viên vấn đáp và phòng vấn đáp: TẢI TẠI ĐÂY

Sinh viên nào đã nộp bài nhưng chưa có tên trong danh sách vấn đáp, gửi email phản hồi về cho Bộ môn: bmqtkd@ntu.edu.vn trước 20h00 ngày 24/05/2019.

Sinh viên tham gia vấn đáp yêu cầu trang phục lịch sự, đến đúng giờ tại phòng tập trung G7.201 nghe hướng dẫn trước khi vào phòng vấn đáp.

Bộ môn QTKD.