Đại học Auvergne - Pháp
Đóng


           Trường ĐH Nha Trang (Khoa Kinh tế) và ĐH Auvergne đã ký kết Hiệp ước hợp tác vào tháng 12/2011 trong đó đề cập đến nhiều hoạt động trao đổi, phối hợp của 2 trường trong Đào tạo và NCKH. Trong năm 2011, ĐH Auvergne đã tiếp nhận 1 NCS của Khoa sang làm luận án ở Pháp và năm 2012  có 2 NCS tiếp tục chương trình này. Tháng 5/2012, hai bên đã ký Hiệp ước đồng hướng dẫn luận án tiến sĩ, mở ra nhiều cơ hội to lớn để nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên, tạo thương hiệu cho Khoa trong Hệ thống giáo dục và đào tạo ở Pháp.

           - Hiệp ước đồng hướng dẫn bản tiếng Pháp (Chi tiết)
           - Hiệp ước đồng hướng dẫn bản dịch (Chi tiết)