Đại học Ohio - Mỹ
Đóng

Dự án ĐH Ohio (Mỹ):

          Dự án này do Trung tâm GLC của ĐH Ohio do TS. Greg. Emery điều phối phối hợp với Khoa Kinh tế khởi đầu từ năm 2009.

          Các hoạt động đã tiến hành :

- Đã thực hiện thành công Dự án Ohio cho năm 2009, 2010 (liên hệ với các doanh nghiệp thực tập, tuyển chọn sinh viên để tham gia Dự án, cùng đoàn giáo viên và sinh viên ĐH Ohio thực hiện các chủ đề nghiên cứu và đã báo cáo kết quả tư vấn quản lý cho các doanh nghiệp).

- Vào tháng 6/2011, TS Greg Emery sẽ phối hợp với Khoa và Nhà trường để tổ chức các khoá đào tạo ngắn ngày để nâng cao năng lực quản lý của giảng viên và kiến thức hiểu biết của sinh viên Khoa Kinh tế.

          Dự án liên kết với Trung tấm tư vấn GLC của TS Greg sẽ tái tục hàng năm chủ yếu trên các hoạt động tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp của nhóm sinh viên ĐH Ohio phối hợp với sinh viên khoa Kinh tế ĐH Nha Trang.