ĐH New Caledonia (Pháp).
Đóng

           ĐH Nha Trang và ĐH New Caledonia đã ký kết hiệp ước hợp tác đào tạo và trao đổi sinh viên.

          Các hoạt động đã tiến hành :

- ĐH New Caledonia trợ cấp 2 suất học bổng trong đó 1 cho khoa Nuôi ĐH Nha Trang trị giá 9 triệu FCP trong 3 năm (tương đương 112.500 USD)

- Mời 2 giảng viên của ĐH Nha Trang đồng hướng dẫn 2 luận án tiến sĩ.

         ĐH New Caledonia sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hợp tác trong đào tạo Cao học ngành QTKD, tiếp nhận giảng viên ĐH Nha Trang sang học tập cũng như trao đổi sinh viên 2 trường thực tập thực tế ngành nghề.