ĐH Arizona Mỹ
Đóng

Dự án ĐH Arizona (Mỹ).

           Các hoạt động đã tiến hành :

- Đã đàm phán với ĐH Arizona (GS. David Pickus) về hướng liên kết đào tạo, trao đổi giáo viên và sinh viên. Để nghiên cứu khả năng phối hợp đào tạo cấp bậc cử nhân và Cao học,  Khoa chuẩn bị gửi giáo viên sang học các khóa học ngắn hạn ở ĐH Arizona Mỹ 3 tháng để chuẩn bị nguồn nhân lực.

- Đã tổ chức thành công buổi nói chuyện của GS. David Pickus (ĐH Arizona) với sinh viên khoa Kinh tế về chủ đề “Những vấn đề toàn cầu hóa và học tập sau ĐH ở Mỹ” vào ngày 23/12/2010.