Tháng 5
Đóng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

              KHOA KINH TẾ

                  ----------------

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 5/2012

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

Tham gia thực hiện

7g00 ngày 2/5

Chào  cờ

Hội trường số 3

Toàn thể CBVC Khoa

7g30 ngày 7/5

Họp HĐ thi tuyển viên chức

Phòng họp số 2

Trưởng Khoa

18h30 đến 20h30 ngày 7/5

Học tập chuyên đề tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2012

GĐ G7

Toàn thể CBVC Khoa

(thầy Thái chủ trì)

từ ngày 10 đến 31/5 (có lịch sau)

Nghiệm thu website của các đơn vị

Phòng họp số 2

Trưởng và Phó Khoa, Trưởng bộ môn

từ ngày 11 đến 13/5

Chấm luận văn Cao học đợt 1/2012 (27 HĐ)

Hội trường Thư viện

 

Từ 16 đến 20/5

Thi tuyển viên chức

 

HĐ ngành QTKD và QT du lịch

7g30 ngày 24/5

Hội nghị công tác Trưởng bộ môn

Hội trường số 1

Trưởng/Phó Khoa, Trưởng bộ môn

15g30 ngày 25/5

Họp Giao ban Công tác sinh viên

Phòng họp số 2

Phó Khoa phụ trách Đào tạo &NCKH (thầy Tựu)

14h ngày 26/5

-    Họp xét công nhận sáng kiến cải tiến cấp đơn vị

-    Họp  xét  Đăng ký biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo

 

Hội đồng Khoa học và đào tạo Khoa

7g30 ngày 29/5

Họp HĐ thi tuyển viên chức (lần 2)

Phòng họp số 2

Trưởng Khoa

Lịch cụ thể thông báo sau

Tổ chức chấm Đề cương luận văn CH khóa 2009 - 2011

GĐ G6

 

Công việc cần tiếp tục triển khai trong tháng 5

 

Các bộ môn triển khai việc đánh giá đổi mới PPGD theo đăng ký.

 

Các bộ môn tự tổ chức, các cá nhân đăng ký tự đánh giá theo mẫu.

 

Tiếp tục chuẩn bị hồ sơ đăng ký đề tài cấp Trường và đề tài NCKHSV đợt 2

 

CBVC Khoa

 

Tiếp tục chuẩn bị hồ sơ mở ngành Marketing

 

Bộ môn Kinh tế học thực hiện (Thầy Tựu chủ trì)

 

Triển khai đẩy manh các hoạt động nâng cao nhận thức về đào tạo tín chỉ

 

BCN Khoa + Đoàn thanh niên phối hợp thực hiện

 

Hoàn thành hồ sơ Đề án liên kết ĐH EEEA (Pháp) Đào tạo thạc sỹ QTKD gửi Bộ GD& ĐT

 

Phó Khoa phụ trách SĐH&HTQT (Thầy Long)

Các cá nhân được BCN Khoa đề nghị biểu dương thành tích

Về tổ chức phong trào cho sinh viên

Thầy Hoàng Gia Trí Hải

Chủ trì tổ chức thành công Cuộc thi Olympic 2012 cho sinh viên khoa Kinh tế, vận động được các từ nhà tài trợ 31 triệu đồng để trao giải thưởng và học bổng Khuyến học cho sinh viên.

Về đổi mới PPGD

Cô Võ Hải Thủy

Cô Ninh Thị Kim Anh

Khoa đề cử 2 bài báo cáo tiêu biểu về Đổi mới PPGD lên Diễn đàn của Nhà trường.

Cô Hải Thủy (báo cáo Hội thảo Khoa) , cô Ninh Kim Anh (bài đánh giá từ phía sinh viên).

 

Về công tác NCKH

Thầy Hồ huy Tựu

Bài báo “The moderator effects of perceived risk objective knowledge and certainty in the satisfaction -loyalty relationship” đăng ở tạp chí Journal of Consumer Marketing đã được bình chọn cho giải thưởng dành cho những bài báo xuất sắc nhất (Literati Network Awards for Excellence 2012).

Thầy Lê Chí Công

-   Được Sở VHTTDL mời là cộng tác viên chính 1 đề tài cấp Tỉnh về Phát triển hàng thủ công mỹ nghệ ở KH.

-   Được Sở Khoa học Công nghệ tỉnh KH giao Chủ nhiệm 1 đề tài cấp Tỉnh về Phát triển bền vững Du lịch KH.

Mỗi đề tài có kinh phí trên 800 triệu đồng, dự kiến ký trong tháng 6/2012.

 

                                                                                                                                               Trưởng Khoa

                                                                                                                                            Đỗ Thị Thanh Vinh

 

 

Add Content...