Đóng

LÝ LỊCH KHOA HỌC GIẢNG VIÊN KHOA KINH TẾ

 

 

 

 

Ths. Hoàng Văn Huy
GV Bộ môn Kinh tế học

Ths. Đặng Hoàng Xuân Huy
GV Bộ môn Kinh tế Thủy sản

Ths. Lê Ngọc Hương
GV Bộ môn Quản trị KD

Ths. Phan Thị Xuân Hương
GV Bộ môn Kinh tế Thủy sản


 

 

Ths. Lê Hồng Lam
GV Bộ môn Quản trị KD

Ths. Phan Thị Kim Liên
GV Bộ môn Quản trị Du lịch

Ths. Mai Thị Linh
GV Bộ môn KD Thương mại

TS. Phạm Hồng Mạnh
GV Bộ môn Kinh tế Thủy sản

 

 

 

Ths. Cao Thị Hồng Nga
GV Bộ môn Kinh tế học

Ths. Nguyễn Thị Nga
GV Bộ môn KD Thương mại

ThS.Lê Thị Thanh Ngân
GV Bộ môn KD Thương mại

TS. Quách Thị Khánh Ngọc
GV Bộ môn Quản trị KD

 

 

 

 

ThS.Trương Ngọc Phong
GV Bộ môn Kinh tế học

ThS.Lê Trần Phúc
GV Bộ môn Quản trị Du lịch

ThS.Võ Đình Quyết
GV Bộ môn Quản trị KD

Ths.Trần Công Tài
GV Bộ môn Kinh tế học

 

 

 

 

 

 

 

Ths. Lê Văn Tháp
GV Bộ môn Kinh tế học

TS. Nguyễn Tiến Thông
GV bộ môn Kinh tế Thủy sản

Ths. Võ Hải Thủy
GV bộ môn Kinh tế học

TS. Phạm Thị Thanh Thủy
GV bộ môn Kinh tế Thủy sản

 

 

 

Ths. Hoàng Thu Thủy
GV Bộ môn Quản trị KD

Ths. Nguyễn Thu Thủy
GV Bộ môn Kinh tế học

TS. Phạm Xuân Thủy
GV bộ môn Kinh tế Thủy sản

ThS. Ng Thị Huyền Thương
GV Bộ môn Quản trị Du lịch

 

 

 

ThS.Nguyễn Thị Hà Trang
GV Bộ môn Quản trị KD

Ths. Lê Thị Huyền Trang
GV Bộ môn Quản trị KD

ThS.Đoàn N Khánh Trân
GV Bộ môn Quản trị Du lịch

Ths. Bùi Bích Xuân
GV Bộ môn Kinh tế học

 

 

 

 

 

 

 Trở về