Đóng

LÝ LỊCH KHOA HỌC


Họ và tên :


BÙI NGUYỄN PHÚC THIÊN CHƯƠNG

Giới tính:

Nam

Năm sinh:

1987

Học vị:

Thạc sĩ , Năm đạt học vị: 2011

Học hàm:

 

Chức danh nghiên cứu:

Giảng viên

Lĩnh vực nghiên cứu :

Ngoại ngữ :

Anh, mức độ sử dụng: tốt

Chức vụ :

Địa chỉ liên lạc:

27/3 Lạc Long Quân_Nha Trang_Khánh Hòa

E-mail:

thienchuongbui@yahoo.com.vn

Điện thoại :

01652654920

1. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Đại học Nha Trang

Quản trị kinh doanh

2009

Thạc sỹ

Đại học Tromso, Nauy

Kinh tế và quản lý đánh bắt và nuôi trồng thủy sản

2011

Tiến sỹ

Sau tiến sỹ

2. Quá trình công tác

Thời gian

Vị trí công tác

Tổ chức công tác

2011-nay

Giảng viên

Bộ môn Kinh doanh Thương mại - Khoa kinh tế - Đại học Nha Trang


3. Các công trình công bố chủ yếu

3.1. Các đề tài, dự án

3.2. Bài báo, báo cáo khoa học

1. Vulnerability of coastal households to climate change and economic analysis of adaptations in Ben Tre province, Vietnam (tác giả), Kỷ yếu hội thảo EAAERE (East Asian Association of Environmental  and Resource Economics (2013)

2. Climate change impacts, vulnerability assessment and economic analysis of adaptation strategies in Ben Tre province, Vietnam (đồng tác giả), Kỷ yếu hội thảo IIFET (2012)

3. Climate change awareness and impacts on aquaculture in poor rural coastal communities, Ben Tre province, Vietnam (đồng tác giả), Kỷ yếu hội thảo IIFET (2012)

4. Climate change impacts, vulnerability assessments, economic and policy analysis of adaptation strategies in selected coastal areas in Indonesia, Philippines and Vietnam (đồng tác giả), EEPSEA publication (2012)

5. Ước lượng thiệt hại, đánh giá mức độ nhận thức và khả năng ứng phó của hộ gia đình với biến đổi khí hậu tại tỉnh Bến Tre (đồng tác giả), Tạp chí Kinh tế & Phát triển (2012)

6. The analysis of the value chain of white leg shrimp in Vietnam (tác giả), Dự án CBI (2011)