Đóng

LÝ LỊCH KHOA HỌC 


Họ và tên :


HOÀNG GIA TRÍ HẢI

Giới tính:

Nam

Năm sinh:

1981

Học vị:

Thạc sĩ, Năm đạt học vị: 2010

Học hàm:

 

Chức danh nghiên cứu:

Giảng viên

Lĩnh vực nghiên cứu :

Ngoại ngữ :

Cử nhân Anh văn

Chức vụ :

Địa chỉ liên lạc:

172 Lê Hồng Phong – Phường Phước Hải – Thành phố Nha Trang

E-mail:

trihaintu@yahoo.com.vn

       Điện thoại:

0935979179

1. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Đại học Nha Trang

Kinh tế thủy sản

2004

Thạc sỹ

Đại học Nha Trang

Kinh tế thủy sản

2010

Tiến sỹ

Thực tập sinh

2. Quá trình công tác

Thời gian

Vị trí công tác

Tổ chức công tác

Tháng 5 năm 2010

Giảng viên tập sự

Khoa Kinh tế Trường Đại học Nha Trang

Tháng 5 năm 2011

Giảng viên

Khoa Kinh tế Trường Đại học Nha Trang


3. Các công trình công bố chủ yếu:

3.1. Các đề tài, dự án

3.2. Bài báo, báo cáo khoa học :

* Trong nước :

Bài báo :

1. Nghiên cưú hiệu quả kinh tế của các tàu nghề câu tỉnh Khánh Hòa (tác giả), Tạp chí Khoa học-công nghệ thủy sản, Trường Đại học Nha Trang (3/2012)

2. Hiệu quả kinh tế theo nhóm tàu của các tàu câu cá ngừ đại dương ở tỉnh Khánh Hòa (tác giả), Tạp chí Khoa học 2012:23b, Trường Đại học Cần Thơ.