Đóng

LÝ LỊCH KHOA HỌC 


Họ và tên:


HUỲNH CÁT DUYÊN

Giới tính:

Nữ

Năm sinh:

1989

Học vị:

Cử nhân, Năm đạt học vị: 2011

Học hàm:

 

Chức danh nghiên cứu:

Giảng viên

Lĩnh vực nghiên cứu :

Ngoại ngữ :

Anh, mức độ sử dụng: Bình thường; Pháp, mức độ sử dụng: Bình thường

Chức vụ :

Địa chỉ liên lạc:

25/3 Hà Thanh – Phường Vạn Thắng – Nha Trang – Khánh Hòa

E-mail:

catduyen030289@yahoo.com

Điện thoại:       

1. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Trường Đại học Nha Trang

Kinh tế thương mại

2011

Thạc sỹ

Trường Đại học Nha Trang

Quản trị kinh doanh

Đang học

Tiến sỹ

Thực tập sinh

2. Quá trình công tác

Thời gian

Vị trí công tác

Tổ chức công tác

Từ năm 2011 đến nay

Giảng viên

Bộ môn QTDL – Khoa Kinh tế - Đại học Nha Trang

3. Các công trình công bố chủ yếu: