Đóng

LÝ LỊCH KHOA HỌC


Họ và tên:


HUỲNH THỊ NGỌC DIỆP

Giới tính:

Nữ

Năm sinh:

1985

Học vị:

Thạc sĩ, năm đạt học vị 2011

Học hàm:

 

Chức danh nghiên cứu:

Giảng viên

Lĩnh vực nghiên cứu :

Ngoại ngữ :

Anh mức độ sử dụng: thành thạo.

Chức vụ :

Địa chỉ liên lạc:

39/10 Đoàn Trần Nghiệp – Nha Trang – Khánh Hòa

E-mail:

ngocdiep852008@yahoo.com.vn

Điện thoại:

Mobile : 093.5663819

1. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Đại học Thủy sản (ĐHNT)

Kinh tế thương mại

2008

Thạc sỹ

Đại học Tromso, Nauy

Kinh tế và quản lý thủy sản

2011

Tiến sĩ

Sau tiến sỹ

2. Quá trình công tác

Thời gian

Vị trí công tác

Tổ chức công tác

2008 - nay

Giảng viên

Bộ môn Kinh doanh thương mại, Khoa kinh tế

3. Các công trình công bố chủ yếu:

3.1. Các đề tài, dự án

1. Nghiên cứu thái độ và hành vi của người tiêu dung đối với các sản phẩm cá tại Nha Trang. Đề tài cấp Trường, Cộng tác viên, đã nghiệm thu 2012.

3.2. Bài báo, báo cáo khoa học :

* Trong nước :

Bài báo :

1 . Huỳnh Thị Ngọc Diệp và Hồ Huy Tựu (2012). Thái độ và sự sẵn lòng chi trả thêm của người tiêu dùng tại TP. Nha Trang đối với sản phẩm tôm nuôi sinh thái. Tạp chí Khoa học Công nghệ Thủy sản, Đại học Nha Trang.

3.3.Sách :

4. Giải thưởng: