Đóng

 

                        LÝ LỊCH KHOA HỌC


Họ và tên:


LÊ KIM LONG

Năm sinh:

1974

Giới tính:

Nam

Học vị:

Tiến sĩ, Năm đạt học vị: 2009

Học hàm:

 

Chức danh nghiên cứu:

Giảng viên

Ngoại ngữ :

Anh, mức độ sử dụng : thành thạo

                                      Chức vụ:

Phó trưởng Khoa Kinh tế, Trưởng BM QTKD - Trường Đại học Nha Trang

Địa chỉ liên lạc:

08 Đặng Tứ Mẫn, Vĩnh Hòa, Nha Trang

E-mail:

 lekimlong@ntu.edu.vn

Điện thoại:       

Cơ quan : 0583 832070, mobile : 0986 127 306

1. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Chuyên môn

Nơi đào tạo

Năm tốt nghiệp

Đại học

Kinh tế thủy sản

Trường ĐH Thủy sản Nha Trang, Việt Nam

1996

Thạc sỹ

Kinh tế và quản lí nông nghiệp

Trường ĐH Wageningen, Hà Lan

2002

Tiến sỹ

Kinh tế

Trường ĐH Tromso, Na-uy

2009

2. Quá trình công tác

Thời gian

Vị trí công tác

Tổ chức công tác

2009-nay

Phó Trưởng Khoa Kinh tế, Trưởng BM QTKD

Khoa Kinh tế, trường Đại học Nha Trang

2005-2009

Nghiên cứu sinh

Trường ĐH Tromso, Nauy

2003-2005

Giảng viên

Khoa Kinh tế, trường Đại học Nha Trang

2000-2002

Học viên cao học

Trường ĐH Wageningen, Hà Lan

1997 - 2000

Giảng viên

Khoa Kinh tế, trường Đại học Nha Trang

3. Quá trình nghiên cứu khoa học

3.1.Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Phân tích hiệu quả sử dụng yếu tố đầu vào và khả năng sinh lợi của nghề nuôi tôm he chân trắng thương phẩm tại huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

2012-2013

Trường

Chủ nhiệm

2

Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Khánh Hòa

2013-2014

Tỉnh Khánh Hòa

Thành viên chủ chốt

3

Phân tích các nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến sự tăng trưởng GDP của Khánh Hòa

2014

Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa

Cố vấn, thành viên chủ chốt

4

Đánh giá tác động của du lịch sinh thái đến bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển kinh tế cộng đồng địa phương – phân tích trường hợp Khu bảo tồn biển Vịnh Nha Trang, Việt Nam

2015-2016

Đề tài quốc tế EEPSEA

Cố vấn kỹ thuật

5

Phát triển bền vững nghề nuôi tôm thẻ chân trắng tại các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ

2014-2016

Bộ giáo dục &đào tạo

Chủ nhiệm

6

Nghiên cứu nâng cao năng suất Khánh Hòa

Đang giai đoạn chuẩn bị

Tỉnh Khánh Hòa

Chủ nhiệm

3.2.Các công trình khoa học đã công bố

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Economic Performance of Open-access Fisheries: the Case of Vietnam’s Longliners in the South China Sea.

2008

Fisheries Research, 93, 296-304.

2

Regional Fisheries Management Organization with an Endogenous Minimum Participation Level for Cooperation in Straddling Stock Fisheries

2009

Fisheries Research, 97(1-2), 42-52.

3

A Stackelberg Analysis of the Potential for Cooperation in Straddling Stock Fisheries

2011

Marine Resource Economics, 26(2), 119-139.

4

Ứng dụng cách tiếp cận năng lực chung – Một phương pháp mới xác định danh mục năng lực cần thiết đối với chuyên viên ngân hàng.

2012

Tạp chí Ngân hàng

5

Ứng dụng mô hình Servperf để đánh giá chất lượng dịch vụ theo quan điểm khách hàng – Một nghiên cứu thực tiễn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt chi nhánh Kiên Giang.

2012

Tạp chí Quản lý kinh tế, số 50, 12/2012

6

Đo lường sự thỏa mãn công việc của người lao động tại công ty TNHH MTV cấp thoát nước Kiên Giang

2012

Tạp chí Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Số 4, 12/2012, Trường ĐH Thái Nguyên.

7

Đánh giá mức độ hài lòng của người nộp thuế đối với chất lượng dịch vụ tuyên truyền hỗ trợ tại cục thuế tỉnh Kiên Giang

2013

Tạp chí khoa học, số 25/2013, Trường ĐH Cần Thơ.

8

Ảnh hưởng của các thuộc tính địa phương đến sự hài lòng của doanh nghiệp du lịch tại Nha Trang.

2013

Tạp chí Phát triển kinh tế, 05/2013, Trường ĐH Kinh tế TP HCM. (ISSN 1859 – 1124).

9

Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Kiên Giang

2013

Tạp chí công thương, Số 8/2013, Bộ Công Thương. (ISSN 0866 – 7756)

10

Nâng cao năng lực cạnh tranh trong phân phối xăng dầu của Công ty TNHH MTV Thương mại – du lịch Kiên Giang

2013

Tạp chí công thương, Số 8/2013, Bộ Công Thương. (ISSN 0866 – 7756)

11

Phân tích khả năng sinh lợi của các hộ nuôi tôm thẻ chân trắng tại thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

2013

Tạp chí KHCNTS, Số 2/2013, Trường ĐH Nha Trang.

12

Đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với chất lượng dịch vụ hành chính công theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò – Nghệ An

2014

Tạp chí Tổ chức Nhà nước, Số 9/2014, Bộ Nội Vụ (ISSN 0868 – 3697)

13

Phân tích hiệu quả kỹ thuật cho các ao nuôi tôm he chân trắng tại thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

2015

Tạp chí khoa học, Số 40/2015, 7-14, Trường ĐH Cần Thơ.

14

Government support and profitability effects–Vietnamese offshore fisheries.

2015

Marine Policy, 61, 77-86.

15

Năng suất các yếu tố tổng hợp và tăng trưởng kinh tế: Nghiên cứu cho trường hợp tỉnh Khánh Hòa

2015

Tạp chí Phát triển kinh tế, 26(9), 86-100, 09/2015, Trường ĐH Kinh tế TP HCM (ISSN 1859 – 1124)

16

Phân tích hiệu quả kỹ thuật và khả năng sinh lời cho các hộ nuôi tôm he chân trắng thương phẩm tại thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

2016

Tạp chí Kinh tế, 4(02)2016, Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng