Đóng

LÝ LỊCH KHOA HỌC


Họ và tên :


LÊ THỊ THANH NGÂN

Giới tính:

Nữ

Năm sinh:

1986

Học vị:

Cử nhân, năm đạt học vị : 2009

Học hàm:

 

Chức danh nghiên cứu:

Giảng viên

Lĩnh vực nghiên cứu :

Kinh doanh quốc tế, tài chính quốc tế, Thương mại

Ngoại ngữ :

Anh, mức độ sử dụng: thành thạo.

Chức vụ :

Địa chỉ liên lạc:

5/2/6 Mạc Đỉnh Chi – Nha Trang – Khánh Hòa

E-mail:

lethanhngan.ntu@gmail.com

Điện thoại:

Cơ quan : 0582.471380, mobile : 0905 02 8448

1. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Kinh tế thương mại

Đại học Nha Trang

2009

Thạc sỹ

Kinh tế công

International Christian University, Japan

Đang học

Tiến sĩ

Thực tập sinh

2. Quá trình công tác

Thời gian

Vị trí công tác

Tổ chức công tác

2009-2012

Giảng viên

Bộ môn Kinh tế Thương mại , Khoa kinh tế

2012 – 2014

Du học sinh

          International Christian University, Japan


3. Các công trình công bố chủ yếu:

4. Giải thưởng:

1. Certificate of Appreciation in international collaborative consulting Ohio University (USA) and Nha Trang University (Viet Nam) 2009 ,2010, 2011