Đóng

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Họ và tên:

MAI THỊ LINH

Giới tính:

Nữ

Năm sinh:

1980

Học vị:

Thạc sĩ, năm đạt học vị 2010

Học hàm:

 

Chức danh nghiên cứu:

Giảng viên

Lĩnh vực nghiên cứu:

Ngoại ngữ:

Anh mức độ sử dụng: thành thạo.

Chức vụ:

Địa chỉ liên lạc:

Lô 6 – Đường Bùi Huy Bích – Vĩnh Hòa – Nha Trang – Khánh Hòa

E-mail:

mailinhkttm@yahoo.com.vn

Điện thoại:

0979830859

1. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Đại học Thương mại Hà Nội

Quản trị doanh nghiệp thương mại

2002

Thạc sỹ

Đại học Ngoại Thương – Cơ sở 2 Tp. HCM

Thương mại quốc tế

2010

Tiến sĩ

Sau tiến sỹ

2. Quá trình công tác

Thời gian

Vị trí công tác

Tổ chức công tác

2003 - 2005

Giảng viên

Bộ môn Quản trị Kinh doanh, Khoa Kinh tế

2005 - nay

Giảng viên

Bộ môn Kinh doanh thương mại, Khoa Kinh tế


3. Các công trình công bố chủ yếu:

3.1. Các đề tài, dự án

3.2. Bài báo, báo cáo khoa học :

* Trong nước :

Bài báo :

1 . Mai Thị Linh và Đặng Hoàng Xuân Huy (2012). Nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản tỉnh Khánh Hòa trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Tạp chí Khoa học – Công nghệ thủy sản, Đại học Nha Trang.

3.3.Sách :

4. Giải thưởng: