Đóng

LÝ LỊCH KHOA HỌC


Họ và tên:


NGUYỄN THỊ DUNG

Giới tính:

Nữ

Năm sinh:

18/08/1984

Học vị:

Thạc sĩ, Năm đạt học vị: 2010

Học hàm:

 

Chức danh nghiên cứu:

Giảng viên

Lĩnh vực nghiên cứu :

Thương mại

Ngoại ngữ :

IELTS 6.0

Chức vụ :

Địa chỉ liên lạc:

Số 14 đường số 2 Phường Vĩnh Hải, Nha Trang

E-mail:

trangdung1808@gmail.com

Điện thoại:

0905.496.188

1. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Thương mại quốc tế

2006

Thạc sỹ

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Quản trị kinh doanh thương mại

2010

Tiến sỹ

 

Sau Tiến sỹ

 

2. Quá trình công tác

Thời gian

Vị trí công tác

Tổ chức công tác

8/2006 – 2/2007

Quản lý đơn hàng

Công ty TNHH TMQT Việt Phương

2/ 2007 – 7/2010

Trợ lý Tổng giám đốc

Công ty CP lâm sản Bắc Á

7/ 2010 - nay

Giảng viên

Khoa Kinh tế - Trường Đại học Nha Trang


3. Các công trình công bố chủ yếu:

3.1. Các đề tài, dự án

 1.  Hướng dẫn sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, đề tài: “Ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động bán hàng của các doanh nghiệp thủy sản Khánh Hòa” năm 2011

2. Cộng tác viên đề tài cấp tỉnh: “Quy hoạch nguồn nhân lực tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2012 – 2020”

3. Chuyên viên tư vấn dự án: “Quy hoạch trung tâm nghề cá vùng Nam Trung Bộ đặt tại Khánh Hòa” giữa Bộ Nông nghiệp & PTNT và Trường Đại học Nha Trang

3.2. Bài báo, báo cáo khoa học :

3.3.Sách :

4. Giải thưởng: