Đóng

 LÝ LỊCH KHOA HỌC


Họ và tên :


NGUYỄN THỊ HẢI ANH

Giới tính:

Nữ

Năm sinh:

1981

Học vị:

Thạc sĩ, Năm đạt học vị: 2007

Học hàm:

 

Chức danh nghiên cứu:

Giảng viên

Lĩnh vực nghiên cứu :

Kinh tế phát triển.

Ngoại ngữ :

Anh, mức độ sử dụng: Cử nhân chuyên ngành Tiếng Anh

Chức vụ :

Địa chỉ liên lạc:

6/26 Nguyễn Thiện Thuật, Phường Tân Lập Nha Trang Khánh Hòa

E-mail:

haianhdhnt@gmail.com

Điện thoại:       

 01269459779

1. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Trường Đại học Nha Trang

Kế toán doanh nghiệp

2004

Thạc sỹ

Tromso University-Norway & Trường Đại học Nha Trang

Kinh tế

2007

Tiến sỹ

Thực tập sinh

2. Quá trình công tác

Thời gian

Vị trí công tác

Tổ chức công tác

Từ 2004 đến nay

Giảng viên

Khoa Kinh tế- Đại học Nha Trang

 
3. Các công trình công bố chủ yếu:

3.1. Các đề tài, dự án:

1. Chương trình phát triển nhân lực Khánh Hòa giai đoạn 2012 -2015 và có định hướng đến năm 2020 (Đề tài cấp tỉnh - thành viên nhóm nghiên cứu),  thời gian thưc hiện : 2011-2012 (đã nghiệm thu).