Đóng

 LÝ LỊCH KHOA HỌC


Họ và tên:


NGUYỄN THỊ KIM
ANH

Giới tính:

Nữ

Năm sinh:

1962

Học vị:

Tiến sĩ, Năm đạt học vị: 2003

Học hàm:

Phó giáo sư

Chức danh nghiên cứu:

Phó giáo sư

Lĩnh vực nghiên cứu :

Ngoại ngữ :

Anh, mức độ sử dụng: thành thạo.

Chức vụ :

Địa chỉ liên lạc:

27/3 Lạc Long Quân_Nha Trang_Khánh Hòa

E-mail:

sonanhcc@gmail.com

Điện thoại:       

058 3875 350, mobile : 0905 107 737

1. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Đại học Nha Trang

Kinh tế thuỷ sản

1985

Thạc sỹ

Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Kinh tế và Quản trị kinh doanh Công nghiệp

1997

Tiến sỹ

Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Kinh tế

2003

Sau tiến sỹ

University of Tromso, Norway
Auburn University, USA

Quản lý & Kinh tế

2010
2011

2. Quá trình công tác

Thời gian

Vị trí công tác

Tổ chức công tác

Từ 1985 đến 1999

Giảng viên

Khoa Kinh tế, trường ĐH Nha Trang

Từ 2000 đến 2003

Giảng viên, Trưởng Bộ môn Kinh tế chuyên ngành

Khoa Kinh tế, trường ĐH Nha Trang

Từ 2003 đến 12/2004

Giảng viên, Trưởng Bộ môn QTKD,

 Phó trưởng Khoa

Khoa Kinh tế, trường ĐH Nha Trang

Từ 12/2004 đến 4/2010

Giảng viên chính, Trưởng Khoa

Khoa Kinh tế, trường ĐH Nha Trang

Từ 4/2010 đến nay

Giảng viên chính

Khoa Kinh tế, trường ĐH Nha Trang


3. Các công trình công bố chủ yếu:

3.1. Các đề tài, dự án

1. Climate Change Impacts, Vulnerability Assessments, Economic and Policy Analysis of Adaptation Strategies in Selected Coastal Areas in Vietnam(EEPSEA tài trợ), thời gian thực hiện : 2011-2012 (Đang thực hiện).

2. Policies on Fisheries Sustainable Development in Vietnam  (Đại sứ quán Nauy tại Việt Nam tài trợ), thời gian thực hiện : 2009-2012 (Đang thực hiện).

3. Alternative Livelihoods for Small Coastal Fishers to Reduce Near-shore Fishing Pressure in Vietnam (DANIDA tài trợ), thời gian thực hiện : 2010-2011 (đã nghiệm thu).

4. Value Chain Analysis of Anchovy and Tuna in Vietnam (DANIDA tài trợ), thời gian thực hiện : 2010-2011 (đã nghiệm thu).

5.A Study on Value Chain of Pangasius and Shrimp in Vietnam (Công ty Nam Việt tài trợ), thời gian thực hiện : 2009-2011 (đã nghiệm thu).

6. Assessing the Contribution of Small  Scale Aquaculture to Sustainable Rural Development: The case of Black Tiger Shrimp Farming in Ben Tre,Vietnam (FAO tài trợ), thời gian thực hiện : 2009-2010 (đã nghiệm thu).

7. Nha Trang Bay’s Management Effectiveness (Trung tâm Nghề cá Thế giới WorldFish tài trợ), thời gian thực hiện : 2009 (đã nghiệm thu).

8. Xây dựng kế hoạch phát triển công nghiệp Tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2015 (DANIDA tài trợ), thời gian thực hiện : 2009-2010 (đã nghiệm thu).

9. Unravelling the Vicious Circle: Poverty Alleviation and Sustainble Livelihoods in Small-scale Fisheries (POVFISH) - The case of Vietnam (The Research Council of Norway tài trợ), thời gian thực hiện : 2008-2011 (đã nghiệm thu).

10. International Trade Regulating Organisation and South-East Asian Regionalisation of Trade Agreements. Implications for Norwegian Seafood Industry - The case of Vietnam (The Research Council of Norway and the Norwegian Seafood Export Council tài trợ), thời gian thực hiện : 2008-2010 (đã nghiệm thu).

11. Điều tra tình hình thu mua và tiêu thụ Hải sâm ở một số vùng biển Việt Nam 2015 (Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thuỷ sản III tài trợ), thời gian thực hiện : 2008-2009 (đã nghiệm thu).

12. Nâng cao năng lực quản lý điều hành trường Đại học Nha Trang (NORAD tài trợ), thời gian thực hiện : 2007-2008 (đã nghiệm thu).

13. Assessment of Economic Performance of Fisheries in Nha Trang, Vietnam (Cấp Bộ GD&ĐT, NORAD tài trợ), thời gian thực hiện : 2005-2008 (đã nghiệm thu).

14. Chương trình Hợp tác Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (CARD) do Chính Phủ Úc tài trợ. Tên Chương trình: Xây dựng ưu tiên nghiên cứu và phát triển cho ngành Thủy sản. Lĩnh vực nghiên cứu: Thị trường.(Tương đương Bộ), thời gian thực hiện : 2005-2006 (đã nghiệm thu).

15. Nghiên cứu công tác đổi mới doanh nghiệp nhà nước tỉnh Khánh Hòa (Cấp Bộ), thời gian thực hiện : 2004-2006 (đã nghiệm thu).

16. Xây dựng chiến lược phát triển ngành chế biến thủy sản tỉnh Khánh Hòa đến năm 2010 (Cấp Bộ), thời gian thực hiện : 2001-2003 (đã nghiệm thu).

17. Quản lý và phát triển doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (Cấp Trường), thời gian thực hiện : 1996-1998 (đã nghiệm thu).

3.2. Bài báo, báo cáo khoa học :

* Trong nước :

Bài báo :

1. Nghiên cứu chuỗi cung ứng của mặt hàng cá tra, cá basa tại công ty cổ phần Nam Việt (đồng tác giả), Tạp chí Nghiên cứu & Phát triển, ISSN: 1859-0012, Tháng 9/2010. Số 159, trang 35-40

2. Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty xăng dầu Phú Khánh (Đồng tác giả), Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012, Tháng 08/2010. Số 158(II), trang 85-91

3. Các nhân tố tác động tới nghèo đói của các hộ ngư dân ven biển thuộc nghề cá quy mô nhỏ - Trường hợp của xã Thạnh Phong, tỉnh Bến Tre ((Đồng tác giả), Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012, Tháng 02/2010. Số 152, trang 70-75

4. Phân tích các nhân tố tác động đến hiệu quả kinh tế của đội tàu đánh bắt xa bờ tỉnh Bến Tre (Đồng tác giả), Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012, Tháng 01/2010. Số 151(II), trang 36-41

5. Nâng cao lợi thế cạnh tranh của cá tra Việt Nam trên thị truờng Quốc tế (Đồng tác giả),  Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012. Những nghiên cứu mới trong khoa học kinh tế, tháng 10/2009. Số 148, 26-32

6. Nghiên cứu hiệu quả quản lý khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang (Đồng tác giả), Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, ISSN: 1859-3097, T9 (2009). Số 4, trang 147-156

7. Nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách du lịch nội địa hướng về Nha Trang (Đồng tác giả), Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012, Tháng 6/2009. Số Đặc San, trang 66-78

8. Khai thác và phát triển nguồn lợi nhuyễn thể vùng ven biển theo mô hình hợp tác xã kiểu mới - Trường hợp của vùng nghêu Bến Tre. Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, ISSN: 1859-2252. (Đồng tác giả), Số đặc biệt - 2009: Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường Đại học Nha Trang, trang 259-263

9. Những tiền đề cho việc áp dụng phương pháp đồng quản lí dựa vào cộng đồng ở Việt Nam - Trường hợp của xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre (Đồng tác giả), Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, ISSN: 1859-2252. Số đặc biệt - 2009: Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường Đại học Nha Trang, trang 243-252

10. Các nhân tố ảnh hưởng đến năng suất tôm sú nuôi thâm canh tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. (Đồng tác giả), Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, ISSN: 1859-2252. Số đặc biệt - 2009: Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường Đại học Nha Trang, trang 223-228

11. Kết quả kinh tế nghề nuôi tôm sú giống tại thành phố Nha Trang và huyện Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà  (Đồng tác giả), Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, ISSN: 1859-2252. Số 2/2008, trang 59-65

12. Sự thoả mãn, quan tâm, và trung thành đối với cá của người tiêu dùng ở các thị trường phía nam (Đồng tác giả), Tạp chí Khoa học trường Đại học Cần Thơ, ISSN: 1859-2333. Số định kỳ. 09/2008, trang 122-131

13. Doanh thu, chi phí đội tàu câu vàng cá ngừ đại dương tại thành phố Nha Trang (Đồng tác giả), Tạp chí Thủy sản. Số 2/2007, trang 39-42

14. Doanh thu và chi phí nghề lưới vây tại Nha trang và Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam (Đồng tác giả), Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản Số 1/2007, trang 27-34

15. Phân tích một số yếu tố tác động đến doanh thu nghề lưới rê thu ngừ tại Nha Trang (Đồng tác giả), Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản. Số 1/2007, trang 35-41

16. Phân tích từ góc độ so sánh: Đồng quản lý và quản lý dựa vào cộng đồng (Đồng tác giả), Tạp chí Thủy sản. Số 9/2006, trang 33-37

17.  Doanh thu và chi phí của nghề khai thác lưới rê thu ngừ tại Nha Trang (Đồng tác giả), Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản. Số 3-4/2006,10-17

18. Một số biện pháp cải cách doanh nghiệp nhà nước: sáp nhập, bán (tác giả), Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản. Số 4/2005, trang 50-52

19. Hội nhập kinh tế quốc tế - Xu hướng tất yếu của mọi quốc gia (tác giả), Tạp chí Công nghiệp. Kỳ 1- Tháng 11/2005, trang 43-44

20.Gia nhập WTO-Cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam (tác giả), Tạp chí Công nghiệp. Kỳ 1-Tháng 6/2005, trang 13-14

21. Thâm nhập thị trường Mỹ (tác giả), Tạp chí Thủy sản. Số 12, 2004, trang 13-15

22. Tuân thủ các luật lệ và lựa chọn mục tiêu định giá trong qui trình quyết định giá bán sản phẩm (tác giả), Tạp chí Công nghiệp. Số 21 từ 16-30/11/2004, trang 27-28

23. Áp dụng hệ thống mô hình nhu cầu gần như lý tưởng (AIDS) để tính toán nhu cầu thủy sản (tác giả), Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản. Số 4/2004, trang 31-33

24. Quản lý Thủy sản dựa vào cộng đồng địa phương - phương thức quản lý ngành Thủy sản một cách có trách nhiệm và bền vững (tác giả), Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản. Số Đặc biệt 2004, trang 145-147

25. Ứng dụng thương mại điện tử ở Việt Nam (tác giả), Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản. Số 2/2004, trang 51-53

26. Thương mại điện tử - phương thức kinh doanh của thế kỷ XXI (tác giả), Tạp chí Khoa học – Công nghệ Thủy sản. Số 3/2003, trang 45-48

27. Tiến trình hội nhập AFTA của Việt Nam (tác giả), Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản. Số 2/2003, trang 49-52

28. Mô hình Công ty mẹ - Công ty con (tác giả), Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản. Số 1/2003, trang 55-56

29. Hòn Mun - Khu bảo tồn biển thí điểm của Việt Nam (tác giả), Tạp chí Hoạt động Khoa học. Số 4 (527), 2003, trang 11-12

30. Phát triển sản xuất nguyên liệu nhằm đẩy mạnh công nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu ở Khánh Hòa (Đồng tác giả), Tạp chí Kinh tế & Phát triển. Số 65, tháng 11/2002, trang 25-26

30. Đầu tư phát triển hạ tầng và hậu cần  dịch vụ nghề cá phục vụ chương trình Chế biến xuất khẩu thủy sản tỉnh Khánh Hòa (tác giả), Tập san Khoa học và Công nghệ Thủy sản. Số 2/2002, trang 44-47

31. Chế biến thủy sản xuất khẩu của Khánh Hòa (tác giả), Tạp chí Thủy sản. Số 4/2002, trang 10-12

32. Khu Công nghiệp Suối Dầu - Cơ hội cho các nhà đầu tư (Đồng tác giả), Tập san Khoa học và Công nghệ Thủy sản. Số 1/2002, trang 31-38

33. Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở tỉnh Khánh Hòa (Đồng tác giả), Tập san Khoa học và Công nghệ Thủy sản. Số 2/2001, trang 32-37

34. Đảm bảo khả năng sinh lợi và sức cạnh tranh của các mặt hàng thuỷ sản xuất khẩu ở Khánh Hòa (tiếp theo kỳ trước) (tác giả), Tập san Khoa học và Công nghệ Thủy sản. Số 1/2001, trang 34-37

35. Đảm bảo khả năng sinh lợi và sức cạnh tranh của các mặt hàng thuỷ sản xuất khẩu ở Khánh Hòa (tác giả), Tập san Khoa học và Công nghệ Thủy sản. Số 2/2000, trang 51-55

36. Góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản ở Khánh Hòa (tác giả), Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ. Số 11, 6-2000, trang 27

37. Xuất khẩu thủy sản của Khánh Hòa và những giải pháp tăng kim ngạch xuất khẩu (tác giả), Tập san Khoa học và Công nghệ Thủy sản. Số 1/2000, trang 52-54

38. Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (tác giả), Tập san Khoa học và Công nghệ Thủy sản. Số 3/1999, trang 47-49

39. Quản lý và phát triển các doanh nghiệp công nghiệp nhà nước tỉnh Khánh Hòa (tác giả), Tuyển tập công trình nghiên cứu Khoa học Công nghệ Thủy sản. IV, Giai đoạn 1995-1999, 06-08

40. Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Singapore (tác giả), Tập san Khoa học và Công nghệ Thủy sản. Số 2/1999, trang 53-55

41.  Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam (tác giả), Tập san Khoa học và Công nghệ Thủy sản. Số 1/1999, trang 41-42

42. Quan hệ giữa chính sách tỷ giá hối đoái và việc khuyến khích hoạt động xuất khẩu (tác giả), Tập san Khoa học và Công nghệ Thủy sản. Số 2/1998, trang 43-48

43. Khai thác hiệu quả và bảo vệ nguồn lợi cá (tác giả), Tập san Khoa học và Công nghệ Thủy sản. Số đặc biệt 1996, trang 92-94

44. Bước đầu áp dụng phương pháp trắc nghiệm và nghiên cứu tình huống trong quá trình giảng dạy môn học “Quản trị doanh nghiệp Công nghiệp” (tác giả), Tuyển tập công trình nghiên cứu Khoa học Công nghệ Thủy sản. Giai đoạn 1979-1994

* Quốc tế:

Bài báo :

1.Technical Efficiency of Gillnet Fishery in Da Nang, Vietnam: Application of Stochastic Production Frontier (Đồng tác giả), Fish for the People - A Special Publication of SEAFDEC for the Promotion of Sustainable Fisheries for Food Security in the ASEAN Region. Vol.9. No 1: 2011, 26-39

2. Attempts to Apply Community-based Co-management Approach in Vietnam: The Case of Thanh Phong Commune in Ben Tre Province (Đồng tác giả), Fish for the People - A Special Publication of SEAFDEC for the Promotion of Sustainable Fisheries for Food Security in the ASEAN Region. Vol.8. No 1: 2010, 32-37

3. Small - Scale Marine Fisheries Policy in Vietnam (Đồng tác giả), Marine Policy. No 33: 2009, 419-428.

4. The Role of Norms in Explaining Attitudes, Intention and Consumption of a Common Food (Fish) in Vietnam (Đồng tác giả), Appetite. 51 (2008), 546-551

5. Economic Performance of Open-access offshore Fisheries - The Case of Vietnamese Longliners in the South China Sea (Đồng tác giả), Fisheries Research. 93 (2008), 296-304

6. Income Sharing Systems among Purse Seine  Fishermen in Cam Ranh and Nha Trang, Vietnam (Đồng tác giả), Fish for the People - A Special Publication of SEAFDEC for the Promotion of Sustainable Fisheries for Food Security in the ASEAN Region. Vol.5, No.2: 2007, 40-46

7. Costs and Earnings from Offshore Tuna Long-Line Fishery in Nha Trang, Vietnam (Đồng tác giả), Fish for the People - A Special Publication of SEAFDEC for the Promotion of Sustainable Fisheries for Food Security in the ASEAN Region. Vol.5, No.1: 2007, 33-41

8. Marine Fisheries in Vietnam (Đồng tác giả), Journal of International Fisheries, Sep, 2006. Vol.7, No.1-2, 47-53

3.3.Sách :
        
1. Phân tích kinh tế chiến lược ngành thuỷ sản Việt Nam (Đồng tác giả), NXB Thống kê (2011)

2. Poverty Mosaics: Realities and Prospects in Small-Scale Fisheries by Svein Jentoft and Arne Eide (eds) Đồng tác giả), Springer (2011)

3. Integrated Coastal Zone Management by Erlend Moksness, Einar Dahl and Josianne G. Stottrup (eds) (Đồng tác giả), Oxford:Wiley-Blackwell (2009)

4. Quản trị doanh nghiệp (tác giả), NXB Khoa học và Kỹ Thuật (2008)

5. Quản trị chiến lược (tác giả), NXB Khoa học và Kỹ Thuật (2007)

6. Kinh tế và quản lý nghề cá (biên dịch), NXB Nông nghiệp (2007)

7. Phát triển nghề cá: Thách thức thể chế (biên dịch) NXB Nông nghiệp (2006)

4. Giải thưởng:

1.Contribution in Policy Advice on Marine Protected Areas Management Effectiveness and Sustainable Development of Fisheries in Marine Protected Areas. Certificates of Merit by the Ministry of Agriculture and Rural Development, 2010 and 2011

2. Awards for Teaching Excellence by Nha Trang University, continuously from 1997 – 2009 (2009)

3. Important Contribution in Organizing IIFET 2008 Vietnam Conference at Nha Trang University. Certificate of Merit by the International Institute of Fisheries Economics & Trade (IIFET) (2008)

4. VietnamBest Paper Award at the Fourteenth Biennial Conference of the International Institute of Fisheries Economics & Trade (IIFET) (2008)

5. Award for Excellent Achievement (2007)

6.Developing Sustainable Marine Fisheries in Vietnam. JIFRS Yamamoto Best Paper Award at the Twelfth Biennial Conference of the International Institute of Fisheries Economics & Trade (IIFET) (2004)