Đóng

LÝ LỊCH KHOA HỌC 


Họ và tên :


NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH

Giới tính:

Nữ

Năm sinh:

1979

Học vị:

Thạc sĩ, Năm đạt học vị: 2008

Học hàm:

 

Chức danh nghiên cứu:

Giảng viên

Lĩnh vực nghiên cứu :

Ngoại ngữ :

Anh, mức độ sử dụng: Nghe, nói, đọc, viết

Chức vụ :

Địa chỉ liên lạc:

KTX giáo viên, Trường ĐH Nha Trang, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

E-mail:

hanhninhhoa@gmail.com

Điện thoại :

1. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Đại học Thủy sản Nha Trang

Kinh tế Thủy sản

2003

Thạc sỹ

Đại học Kinh tế TPHCM

Kinh tế

2008

Tiến sỹ

Đại học Paris X

Quản trị

Đang NCS

Thực tập sinh

2. Quá trình công tác

Thời gian

Vị trí công tác

Tổ chức công tác

03/2003-07/2003

Nhân viên

Công ty vi tính Tín Hưng

08/2003-05/2004

Nhân viên

Công ty Du lịch Hà Phương, Nha Trang.

03/2006 – 10/2007

Nhân viên

Công ty TNHH xuất – nhập khẩu Kiến Toàn, TPHCM

11/2007 - Nay

Giảng viên

Bộ môn Quản trị Du lịch, Khoa Kinh tế, Đại học Nha Trang.

 

3. Các công trình công bố chủ yếu