Đóng

LÝ LỊCH KHOA HỌC


Họ và tên:


NGUYỄN THỊ NGA

Giới tính:

Nữ

Năm sinh:

1980

Học vị:

Thạc sĩ, Năm đạt học vị: 2012

Học hàm:

 

Chức danh nghiên cứu:

Giảng viên

Lĩnh vực nghiên cứu :

Ngoại ngữ :

Anh mức độ sử dụng: thành thạo.

Chức vụ :

Địa chỉ liên lạc:

29 – Hẻm 11- Tổ 12 – Hòa Trung – Vĩnh Hòa-  Nha Trang

E-mail:

ngacuncon06@yahoo.com

Điện thoại:

0976 956 937

1. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Đại học Thủy sản (ĐHNT)

Kế toán doanh nghiệp

2004

Thạc sỹ

Đại học Kinh tế Thành phố HCM

Kinh tế- Tài chính ngân hàng

2012

Tiến sỹ

Sau tiến sỹ

2. Quá trình công tác

Thời gian

Vị trí công tác

Tổ chức công tác

2004- 2005

Giảng viên

Bộ môn Quản trị kinh doanh , Khoa kinh tế

2005-2008

Giảng viên

Bộ môn Kinh tế thương mại, Khoa Kinh tế

2008-2011

Học Thạc sĩ

Đại học Kinh tế TP.HCM

2011 đến nay

Giảng viên

Bộ môn Kinh tế thương mại, Khoa Kinh tế


3. Các công trình công bố chủ yếu: