Đóng

LÝ LỊCH KHOA HỌC 


Họ và tên:


NINH THỊ KIM ANH

Giới tính:

Nữ

Năm sinh:

1977

Học vị:

Thạc sĩ, Năm đạt học vị: 2010

Học hàm:

 

Chức danh nghiên cứu:

Giảng viên

Lĩnh vực nghiên cứu :

Ngoại ngữ :

Anh, mức độ sử dụng: có khả năng nghe, nói, đọc, viết

Chức vụ :

Địa chỉ liên lạc:

144C Bạch Đằng

E-mail:

kimanhdhts@gmail.com

Điện thoại:

0979888929

1. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Trường ĐH Thương mại Hà Nội

Quản trị Kinh doanh

1999

Thạc sỹ

Trường ĐH Tromso, Nauy

Quản lý Kinh tế Thủy sản

2010

Tiến sỹ

Thực tập sinh

2. Quá trình công tác

Thời gian

Vị trí công tác

Tổ chức công tác

2000 – 2004

Nhân viên

Viện NCTK Trường học

2004 – 2013

Giảng viên

Trường ĐH Nha Trang


3. Các công trình công bố chủ yếu:

3.1. Các đề tài, dự án

3.2. Bài báo, báo cáo khoa học :

* Trong nước :

Bài báo :

1. Vai trò của các yếu tố: sự hài lòng, tập xem xét, tìm kiếm sự đa dạng và khuynh hướng ưa thích sự thuận tiện trong việc giải thích hành vi tiêu dùng thủy sản tại Việt nam (đồng tác giả), Khoa học Công nghệ Thủy sản – Trường Đại học Nha Trang (2012)

3.3. Sách:

1. Bài giảng Quản trị học (tác giả), Lưu hành nội bộ, 2011

2. Bài giảng Quản trị Nguồn nhân lực (đồng tác giả), lưu hành nội bộ, 2011

3. Bài giảng Nghệ thuật lãnh đạo (tác giả), Lưu hành nội bộ, 2011

4. Bài giảng Tâm lý khách du lịch và phương pháp hướng dẫn khách du lịch (tác giả), lưu hành nội bộ, 2011