Đóng

LÝ LỊCH KHOA HỌC


Họ và tên:


PHẠM THẾ ANH

Giới tính:

Nam

Năm sinh:

1978

Học vị:

Thạc sĩ, Năm đạt học vị: 2009

Học hàm:

 

Chức danh nghiên cứu:

Giảng viên

Lĩnh vực nghiên cứu :

Ngoại ngữ :

Anh, mức độ sử dụng: Nghiên cứu, giao tiếp

Chức vụ :

Địa chỉ liên lạc:

Chung Cư Hưng Phú, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa

E-mail:

theanh_dhts@yahoo.com

Điện thoại:

0914029991

1. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Đại học Nha Trang

Kinh tế thủy sản

2001

Thạc sỹ

Đại học Nha Trang

Kinh tế thủy sản

2009

Tiến sỹ

Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh

Kinh tế phát triển

Đang học

Sau Tiến sỹ

Đại học James Cook (Australia)

Kinh tế

2012

2. Quá trình công tác

Thời gian

Vị trí công tác

Tổ chức công tác

Từ tháng 5/2001 - nay

Giảng viên

Bộ môn Quản trị Kinh doanh- Khoa Kinh tế - ĐH Nha Trang

3. Các công trình công bố chủ yếu:

3.1. Các đề tài, dự án:

1. Phân tích cấu trúc cầu các sản phẩm thịt và cá – Nghiên cứu thực nghiệm theo tiếp cận kinh tế lượng cho trường hợp Việt Nam (đề tài cấp bộ - Cộng tác viên), thời gian thực hiện : 2013-2014 (đang triển khai)

3.2. Bài báo, báo cáo khoa học :

* Trong nước :

Bài báo :

1. Lan tỏa xuất khẩu từ FDI đến ngành công nghiệp chế biến ở Việt Nam, (đồng tác giả), Tạp chí Phát triển Kinh tế, số 263, tr. 11–19 (2012)

2. Đánh giá rủi ro phá sản của các doanh nghiệp chế biến thủy sản đang niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (đồng tác giả), tạp chí khoa học công nghệ thủy sản, số 2/2010.