Đóng

LÝ LỊCH KHOA HỌC


Họ và tên:


PHẠM THỊ THANH BÌNH

Giới tính:

Nữ

Năm sinh:

1975

Học vị:

Thạc sĩ, Năm đạt học vị: 2010

Học hàm:

 

Chức danh nghiên cứu:

Giảng viên

Lĩnh vực nghiên cứu :

Ngoại ngữ :

Anh, mức độ sử dụng: trung bình

Chức vụ :

Địa chỉ liên lạc:

08 Đặng Tứ Mẫn, Vĩnh Hòa, Nha Trang

E-mail:

pttbinh@gmail.com

Điện thoại:

0984 080 124

1. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Trường ĐH Thủy sản Nha Trang

Kinh tế thủy sản

1997

Thạc sỹ

Trường ĐH Thủy sản Nha Trang

Kinh tế

2010

Tiến sỹ

 

Sau Tiến sỹ

 

2. Quá trình công tác

Thời gian

Vị trí công tác

Tổ chức công tác

1998 - nay

Giảng viên

Bộ môn Quản trị kinh doanh- Khoa Kinh tế - ĐH Nha Trang


3. Các công trình công bố chủ yếu: