Đóng

LÝ LỊCH KHOA HỌC


Họ và tên :


TRẦN THÙY CHI

Giới tính:

Nữ

Năm sinh:

1984

Học vị:

Thạc sĩ, năm đạt học vị 2012

Học hàm:

 

Chức danh nghiên cứu:

Giảng viên

Lĩnh vực nghiên cứu :

Ngoại ngữ :

Anh mức độ sử dụng: thành thạo.

Chức vụ :

Địa chỉ liên lạc:

19 Sử Hy Nhan, phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

E-mail:

thuychidhnt@yahoo.com

Điện thoại:

Mobile : 0914.176.784

1. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Đại học Ngân hàng, TP. Hồ Chí Minh

Tài chính - tín dụng

2006

Thạc sỹ

Đại học Tromso, Nauy

Kinh tế và quản lý thủy sản

2012

Tiến sĩ

Sau tiến sỹ

2. Quá trình công tác

Thời gian

Vị trí công tác

Tổ chức công tác

2006-2007

Cán bộ Quan hệ khách hàng

Ngân hàng Ngoại thương, chi nhánh Nha Trang

2007-nay

Giảng viên

Bộ môn Kinh doanh Thương mại - khoa Kinh tế - ĐH Nha Trang


3. Các công trình công bố chủ yếu:

3.1. Các đề tài, dự án

3.2. Bài báo, báo cáo khoa học :

* Trong nước :

Bài báo :

1. Trần Thùy Chi, Xie Jinghua, Curtis M. Jolly và Nguyễn Minh Đức (2012). “The effect of exchange on export volume from Vietnam to the U.S” tại hội thảo khoa học thủy sản quốc tế IFS được tổ chức tại Đại học Cần Thơ.

3.3.Sách :

4. Giải thưởng: