Đóng

LÝ LỊCH KHOA HỌC 


Họ và tên :


VŨ THỊ HOA

Giới tính:

Nữ

Năm sinh:

1983

Học vị:

Thạc sĩ, Năm đạt học vị: 2010

Học hàm:

 

Chức danh nghiên cứu:

Giảng viên

Lĩnh vực nghiên cứu :

Kinh tế phát triển; Marketing.

Ngoại ngữ :

Anh, mức độ sử dụng: IELTS 5.5

Chức vụ :

Địa chỉ liên lạc:

C4.5 Chung cư Bình Phú, Vĩnh Hòa, Nha Trang

E-mail:

vuhoa69@gmail.com

Điện thoại:

097311556

1. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Đại học Thủy Sản Nha Trang

Kinh tế Thủy sản

2006

Thạc sỹ

Đại học Tromso, Nauy

Kinh tế và Quản lý nghề cá (NOMA_FAME)

2010

Tiến sỹ

Thực tập sinh

2. Quá trình công tác

Thời gian

Vị trí công tác

Tổ chức công tác

2006 dến nay

Giảng viên

Khoa Kinh tế Trường Đại học Nha Trang


3. Các công trình công bố chủ yếu:

3.1. Các đề tài, dự án

1. Chương trình phát triển nhân lực Khánh Hòa giai đoạn 2012 -2015 và có định hướng đến năm 2020 (Đề tài cấp tỉnh - thành viên nhóm nghiên cứu),  thời gian thưc hiện : 2011-2012 (đã nghiệm thu).

3.2. Bài báo, báo cáo khoa học :

* Trong nước :

Bài báo :

1. Ứng dụng phân tích Độ co giãn của cầu thịt và cá cho thiết kế chính sách (đồng tác giả), Tạp chí Khoa học Công nghệ Thủy sản (2013)

2. Đo lường hiệu quả chi phí cho các ao nuôi tôm sú  thương phẩm tại tỉnh Phú Yên (đồng tác giả), Tuyển tập Nghề cá Sông Cửu Long (2013)

3. Phân khúc thị trường dựa trên sở thích: một nghiên cứu về sở thích các loại món ăn ở các thanh thiếu niên (đồng tác giả), Hội nghị Khoa học Thủy sản Toàn Quốc tại Trường Đại học Nông lâm Tp Hồ Chí Minh (2012)

4. Phân khúc thị trường dựa trên sở thích: một nghiên cứu về sở thích các loại thực phẩm ở các thanh thiếu niên (đồng tác giả), Tạp chí Khoa học Công nghệ Thủy sản (2012)