Các ngành đào tạo sau Đại học
Minimize
Đào tạo Thạc sĩ 

Ngành đào tạo: KỸ THUẬT CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC (Transportation Engineering) 
mã ngành 62520116, gồm 2 chuyên ngành chính
1. Chuyên ngành Kỹ thuật Tàu Thủy (Naval Architecture and Marine Engineering)
2. Chuyên ngành Kỹ thuật Ô tô (Automotive Engineering)
Chương trình đào tạo

Đào tạo Tiến sĩ

Ngành đào tạo: KỸ THUẬT CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC (Transportation Engineering) 
mã ngành 62523205, gồm 3 chuyên ngành chính
1. Chuyên ngành Kỹ thuật tàu thủy 2. Chuyên ngành Động lực 3. Chuyên ngành Cơ học - Vật liệu trong kết cấu ô tô, tàu thủy Chương trình đào tạo