Enter Title
Minimize

Họ và tên: Đỗ Văn Tá
Học hàm:
Học vị: Kỹ sư

Vị trí công tác: Giảng viên tập sự 

Email: dovanta0304@gmail.com

Điện thoại:01682036903

Học phần giảng dạy:
Trang trí nội thất tàu thủy