Enter Title
Minimize
Thông tin chung 
   Họ và tên: Huỳnh Văn Vũ
Học hàm:
Học vị: Tiến sỹ  (Đại học Ulsan-Hàn quốc)
Năm sinh:1975
Vị trí công tác: Trưởng Khoa

Email: vanvudhts@yahoo.com; vuhv@ntu.edu.vn

Điện thoại: 058.3870265   di động 09.088.63.088

 Học phần giảng dạy:

Công nghệ đóng sửa tàu thủy và Đồ án môn học
Chuyên đề Kết cấu tàu thủy
Hàn tàu thủy
Nhập môn kỹ thuật