Enter Title
Minimize
Thông tin chung

 

  Họ và tên: Trần Đình Tứ

Học hàm:
Học vị: Kỹ sư
Năm sinh: 1986
Vị trí công tác:Giảng viên

Email: trandinhtu1403@gmail.com; trandinhtu@ntu.edu.vn

Điện thoại: 01686.212141

Học phần giảng dạy:

Kỹ thuật vẽ tàu
Tin học ứng dụng trong thiết kế tàu thủy
Lý thuyết tàu thủy
  
TrangTin
Minimize