CÁC ĐỀ TÀI GẦN NHẤT VÀ CÁC ĐỀ TÀI SẼ LÀM
Minimize
- Chuyển giao công nghệ Thiết kế tàu cá cho Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi Nghệ An, năm 2011.
- Thiết kế mẫu tàu đánh cá truyền thống cho tỉnh Bình Định, năm 2011.
- Thiết kế mẫu tàu đánh cá truyền thống cho tỉnh Ninh Thuận, năm 2011.
- Xây dựng Quy trình công nghệ đóng tàu cho Công ty CNTT Dung Quất, dự án của Tổng Công ty tư vấn thiết kế Dầu khí Việt nam (PVE), năm 2012.
- Nghiên cứu thiết kế, chế tạo mô hình thiết bị thí nghiệm sự va đập do rơi tự do của trọng vật lên kết cấu tàu thuỷ phục vụ đào tạo. Đề tài NCKH Cấp trường 2012-2013.
- Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thử nghiệm mô hình tàu lặn phục vụ du lịch biển tại Nha Trang. Đề tài sinh viên NCKH cấp trường 2012-2013.