Lịch trình giảng dạy
Minimize
http:Đề cương chi tiết các học phần Bộ môn Động lực học kì 1 năm học 2019-2020

Giáo viên

STT

Môn học

Lớp

 Phùng Minh Lộc

1

Vận hành, sửa chữa hệ động lực tàu thủy & ĐAMH

58KHHH

2

Quản lý đội tàu

58KHHH

3

Phương pháp nghiên cứu khoa học

59KHHH

4

Bảo trì thiết bị động lực

CHCKDL2019

  Nguyễn Thái Vũ

1

Nhập môn Khoa học hàng hải

61KHHH

2

Giám định hàng hải

58.KHHH

Hồ Đức Tuấn

1

Tiếng Anh hàng hải 2

58.KHHH

2

Đại lý tàu biển và giao nhận

59.KHHH

3

Quản lý khai thác cảng

59.KHHH

4

Thủy lực môi trường

59.CNMT

Đoàn Phước Thọ

1

Thiết bị năng lượng tàu thủy

59.KTTT

2

ĐAMH Thiết bị năng lượng tàu thủy

59.KTTT

3

Kỹ thuật thủy khí

58.KTCK-1,2

59.CTM

4

Kỹ thuật thủy khí

60CKDL

5

Điện tàu thủy

58.KHHH

6

Điện tàu thủy

58.KTTT

7

Hệ thống tự động điều khiển tàu thủy

58.KHHH

  Lê Xuân Chí

1

Kỹ thuật an toàn hàng hải

59.KHHH

2

Nhập môn Kỹ thuật cơ khí động lực

61KTCKDL

3

TTập Cấu tạo tàu thủy 

58.KTTT