Xuất bản
Minimize

Sách và giáo trình

[1]

PGS. Quách Đình Liên, PGS. Nguyễn Văn Nhận, “Nguyên lý động cơ đốt trong tàu cá”, NXB Nông nghiệp, 1992

[2] 

PGS-TS. Quách Đình Liên, “Lý thuyết ma sát và bôi trơn”, Trường đại học Thủy sản, 1997.

[3]

PGS-TS. Quách Đình Liên, “Vật liệu chất dẻo - các tính chất Tribology”, Trường đại học Thủy sản - Nha Trang 1997. 

[4]

PGS-TS. Quách Đình Liên, “Polyme và một số ứng dụng trong chế tạo máy”, Trường đại học Thủy sản - Nha Trang 1993.  

[5]

Nguyễn Đình Long, “Trang bị động lực”, NXN Nông nghiệp 1994. 

[6]

Phùng Minh Lộc, “Khai thác kỹ thuật Hệ động lực tàu thuỷ”, Bài giảng, 2006.

[7]

Hồ Đức Tuấn, "Kỹ thuật an toàn và môi trường". Bài giảng, 2006. 

[8]

Hồ Đức Tuấn, "Thiết bị thuỷ khí". Bài giảng, 2007.

[9]  Phùng Minh Lộc, Tô Thanh Phương, "Đại cương Hàng hải. Bài giảng 2015

[10] Nguyễn Đình Long, "Thủy lực môi trường" Bài giảng 2015

[11] Hồ Đức Tuấn, Nguyễn Thái Vũ, "Bảo dưỡng tàu thủy" Bài giảng 2015 

[12] Hồ Đức Tuấn, "Quản lý khai thác cảng" Bài giảng 2016

[13] Nguyễn Thái Vũ, "Xếp dỡ, vận chuyển hàng hóa & ĐAMH" Bài giảng 2016

[14] Phùng Minh Lộc, Hồ Đức Tuấn, "Quá trình hình thành hỗn hợp, cháy nhiên liệu trong động cơ diesel và mô hình mô phỏng" Tài liệu chuyên khảo 2016 

[15]  Phùng Minh Lộc, "Quản lý đội tàu" Bài giảng 2016 

[16]  Hồ Đức Tuấn, "Bảo hiểm Hàng hải" Bài giảng 2016 

Báo cáo và bài báo

[1] 

PGS.TS Quách Đình Liên, Ths.Lê Bá Khang “ Khảo sát mòn cặp trục thép - vật liệu trượt (PA6-15%PTFE1100) sử dụng dầu, mỡ, nước bôi trơn”, Tạp chí Cơ khí Việt Nam số 88 tháng 7 năm 2004.

[2]

PGS.TS Quách Đình Liên, Ths.Lê Bá Khang , “Khảo sát ma sát cặp trục thép-bạc trượt (PA6-15%PTFE1100) khi bôi trơn dầu”, Tạp chí Thủy sản số 7 năm 2004. 

[3]

Khang Le Ba , “Investigation of Tribological Properties of Slide Bearing (PA6-15%PTFE 1100)”. Proceedings of WTC 2005, Proceedings of WTC 2005. World Tribology Congress III, September 12-16, 2005, Washington, D.C, USA. 

[4]

ThS. Nguyễn Đình Long, "Trao đổi về việc xác định chân vịt tối ưu cho tàu đóng mới cỡ nhỏ", Tập san KHKT Thuỷ sản ĐHTS số 1. 2 . 1992.

[5]

ThS. Nguyễn Đình Long, "Vấn đề tổ chức khai thác thiết bị động lực tàu cá cỡ nhỏ", Tập san KHKT Thuỷ sản ĐHTS số 2 . 1997. 

[6]

ThS. Phùng minh Lộc, "Bước đầu sử dụng dầu thực vật Việt Nam làm nhiên liệu cho động cơ Diesel", Tập san KHKT Thuỷ sản ĐHTS - Số 3+4, 2006 

[7] 
ThS. Nguyễn Thái Vũ, "Nghiên cứu ảnh hưởng của việc lẫn nhiên liệu vào dầu bôi trơn đến tính chất chống mài mòn của dầu bôi trơn động cơ Diesel", Tạp chí Khoa học - Công nghệ  Thuỷ sản, 2007.

[8]
"Nghiên cứu sử dụng dầu thực vật Việt Nam làm nhiên liệu cho động cơ diesel cỡ nhỏ", Tạp chí Khoa học - Công nghệ  Thuỷ sản, 2008.

[9] 
 
ThS. Phùng minh Lộc, " Xác định suất tiêu thụ nhiên liệu của động cơ D12 chạy bằng nhiên liệu dầu dừa có phụ gia nano fuel bosster", Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, ĐHNT,2009.

[10] 
ThS. Mai Sơn Hải, "Bước đầu nghiên cứu sử dụng khí hóa lỏng LPG trên động cơ diêden công suất nhỏ", Tập san KHKT Thủy sản ĐHTS số 1 /2009.

[11] 
 
ThS. Phùng minh Lộc, "Nghiên cứu chế tạo Thiết bị phối trộn hỗn hợp DO, dầu thực vật và chất phụ gia làm nhiên liệu cho động cơ diesel tàu thủy trung cao tốc", Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, ĐHNT,2011. 
 
[12] 
 
 ThS. Phùng minh Lộc, "Nghiên cứu công nghệ chuyển đổi hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel tàu thủy cỡ nhỏ sang sử dụng nhiên liệu hỗn hợp dầu dừa, chất phụ gia và dầu DO", Tạp chí Cơ khí Việt Nam, Hà Nội, 2011.
 
 [13] 
ThS. Phùng minh Lộc, Nguyễn Anh Thi, Nguyễn Ngọc Dũng "Nghiên cứu ảnh hưởng của việc sử dụng hỗn hợp dầu dừa lên đặc tính động cơ diesel phun dầu trực tiếp", Tạp chí Cơ khí Việt Nam, Hà Nội, 2011.
 [14]  Nguyễn Lê Duy Khải,  Phùng Minh Lộc, " Nghiên cứu quá trình cháy nhiên liệu diesel có pha dầu dừa trên động cơ diesel AVL5402 bằng phần mềm mô phỏng đa chiều KIVA3V ", Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 12 - Trường Đại học Bách khoa Tp. HCM, 10 - 2011 
 [15] Phùng Minh Lộc, Mai Đức Nghĩa, Trần Trung Sơn, " Nghiên cứu thực nghiệm sử dụng hỗn hợp dầu dừa và dầu diesel làm nhiên liệu cho động cơ", Tạp chí Năng lượng nhiệt, Hà Nội., 2013 
 [16] Đoàn Phước Thọ, "Ứng dụng điều khiển mờ trong tự động điều khiển động cơ diesel tàu thủy cỡ nhỏ", Tạp chí Khoa học công nghệ  Thuỷ sản Trường Đại học Nha Trang số 03/2013. 
 [17] Nguyễn Thạch, Đoàn Phước Thọ, "Ứng dụng điều khiển mờ trong tự động điều khiển tốc độ động cơ diesel tàu thủy cỡ nhỏ", Tạp chí khoa học công nghệ Giao thông vận tải số 7&8-9/2013 
 [18] Mai Đức Nghĩa, Đoàn Phước Thọ, Phạm Hùng Thắng, “Nghiên cứu mô phỏng ảnh hưởng của thời điểm phun hỗn hợp dầu diesel – dầu dừa đến công suất và phát thải của động cơ diesel 4che yanmar”, Tạp chí Cơ khí  số 1 + 2/2016 Tr. 65-70. 
 [19] [20] [21]


Phùng Minh Lộc, Đoàn Phước Thọ, “Giảm tiêu hao xăng cho xe máy bằng phương pháp điều chỉnh hòa khí”,  tạp chí Khoa học Công nghệ Thủy sản 02/2016

Phùng Minh Lộc, Đoàn Phước Thọ (2018), Nghiên cứu ứng dụng PLC trong thiết kế hệ thống cảnh báo sự cố cho hệ động lực tàu cá. Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản, số 3-2018, Trường Đại học Nha Trang;

Phùng Minh Lộc (2019), Giải pháp triển khai ứng dụng thiết bị cảnh báo sự cố cho hệ động lực tàu cá Việt Nam. Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản, số2-2019, Trường Đại học Nha Trang;