Minimize
  
CÁC ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU
Minimize

1. CÁC ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH

Nghiên cứu lý thuyết: Mô phỏng họat động của ôtô và các hệ thống trên ôtô với sự hỗ trợ của máy tính và các phần mềm chuyên dụng; động lực học ôtô (ổn định chuyển động, quay vòng, động lực học bánh xe, quá trình phanh, dao động, rung và ồn, …); động lực học các hệ thống thủy khí trên ôtô và xe chuyên dụng, khí động học ôtô, động lực học và chạm và an toàn thụ động; cơ điện tử trên ôtô; …. 

Nghiên cứu ứng dụng: Xây dựng các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác ký thuật ô tô, giảm sự ô nhiễm môi trường do khí thải của động cơ, nhiên liệu thay thế cho động cơ ô tô.

2. CÁC NHÓM NGHIÊN CỨU

Nhóm động cơ ô tô, nhiên liệu thay thế: TS. Lê Bá Khang, TS. Nguyễn Thanh Tuấn 

Nhóm hệ thống  của ô tô: ThS. Huỳnh Trọng Chương, ThS. Phạm Tạo 

Nhóm nghiên cứu cơ điện tử trên ôtô và xe chuyên dụng: TS. Nguyễn Văn Thuần, NCS. Mai Sơn Hải, ThS. Nguyễn Phú Đông

Nhóm nghiên cứu mô hình hóa và mô phỏng bằng máy tính và các phần mềm chuyên dụng: TS. Nguyễn Thanh Tuấn, ThS. Huỳnh Trọng Chương, TS. Nguyễn Văn Thuần, ThS. Nguyễn Phú Đông