Minimize
  
DANH SÁCH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
Minimize

1. ĐỀ TÀI NCKH CẤP BỘ 

1, “Nghiên cứu một số giải pháp cơ, lý, hóa nhằm cải thiện tính chất ma sát và  hao  mòn của vật liệu chất dẻo Polyamide làm bạc lót ổ trục”.  Lê Bá Khang, mã số   B 2001-33-02; 2001.

2,  “Nghiên cứu ứng dụng Công nghệ XADO nhằm tăng cường tuổi thọ và hiệu quả sử dụng động cơ điêzen công suất nhỏ, tốc độ cao tàu thủy”. Lê Bá Khang  (Hội đồng đang duyệt đề cương chi tiết, 2007).

2. ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG

1,  “ Nghiên cứu ma sát và mòn của cặp trục thép-bạc trượt Phenol-formaldehyt  khi dùng nước bôi trơn”. Lê Bá Khang, TR 1999.
2. Nghiên cứu kết nối thiết bị kiểm định phanh MB 6000 với máy tính phục vụ đào tạo, nghiên cứu ngành Công nghệ Kỹ thuật ô tô. Lê Bá Khang, TR 2012.
3. Nghiên cứu chế tạo mô hình hệ thống phanh khí nén trên ô tô. ThS. Phạm Tạo
4. Thiết kế chế tạo mô hình và mô phỏng hệ thống điều hòa không khí trên ô tô. TS. Nguyễn Thanh Tuấn

3. ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN

1. Nghiên cứu chế tạo thử nghiệm mô hình ô tô sử dụng năng lượng điện kết hợp năng lượng mặt trời, vận tốc khoảng 30km/h.
2. Nghiên cứu mô phỏng hệ thống phanh thủy lực ô tô.
3. Nghiên cứu chế tạo mô hình các hệ thống trên ô tô.

4. MỘT SỐ BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ CHUYÊN NGÀNH.

1.  “ Bước đầu nghiên cứu ma sát cặp trục thép-bạc trượt compozit Phenol-formaldehyt độn vải dùng nước bôi trơn với khả năng sử dụng làm bạc lót ổ đỡ trục chân vịt tàu cá cỡ nhỏ”. Lê Bá Khang Tạp chí Cơ khí ngày nay, số 37 tháng 6 năm 2000.

2. “ Khảo sát mòn cặp trục thép - vật liệu trượt (PA6-15%PTFE1100) sử dụng dầu, mỡ, nước bôi trơn”. PGS.TS  Quách Đình Liên, Ths.Lê Bá Khang. Tạp chí Cơ khí Việt Nam số 88 tháng 7 năm 2004.

3.“Khảo sát ma sát cặp trục thép-bạc trượt (PA6-15%PTFE1100) khi bôi trơn dầu”.    PGS.TS Quách Đình Liên, Ths.Lê Bá KhangTạp chí Thủy sản số 7 năm 2004.

4.  ” Tự động hóa đo lường hệ số ma sát trên thiết bị đo ma sát MS-TS1”. Ths. Lê Bá Khang, Ks. Nguyễn Quang Luật. Tạp chí Cơ khí Việt Nam  số  87 tháng 6 năm 2004.                       

5. “ Xác định sự phân bố ứng suất, chuyển vị trong bạc trượt (PA6-15%PTFE1100)  bằng phương pháp phần tử hữu hạn”. PGS.TS Quách Đình Liên, Ths.Lê Bá Khang, Ths. Phan Thanh Dược. Tạp chí Khoa học-Công nghệ Thủy sản, Trường đại học Thủy sản, số 1năm 2005.                                                       

 6.“ Nghiên cứu tính năng ma sát và hao mòn của cặp thép-(PA6-15%PTFE1100) dùng làm bạc lót ổ trượt sử dụng trong thiết bị  năng lượng tàu thủy”  Ths. Lê Bá Khang. Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản, Trường đại học Thủy sản (số đặc biệt 2004 - kỷ niệm 45 năm thành lập Trường)

       7. “ Nghiên cứu ma sát bạc trượt Polyamit cường hoá “ PGS.TS Quách Đình Liên, Ths.Lê Bá Khang. Tạp chí Thủy sản số 2 năm 2004.

8.  Khang Le Ba Fishery University Nha Trang, VietNam and others...“Investigation of Tribological Properties of Slide Bearing (PA6-15%PTFE 1100)” Proceedings of WTC 2005. World Tribology Congress III, September.12-16, 2005, Washington, D.C, USA.