HỢP TÁC TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC - BM KỸ THUẬT TÀU THỦY
Minimize
1. Trường Ulsan College - Hàn Quốc

Hằng năm trường Ulsan College (Hàn Quốc) tuyển chọn từ 5-10 sinh viên xuất sắc của ngành (sinh viên năm 3) sang Hàn Quốc học tập trong thời gian 1 năm. Học bổng phía Trường  Ulsan College tài trợ 100% bao gồm chi phí ăn ở, vé máy bay khứ hồi và học phí. Sau khi học xong sinh viên được nhận trực tiếp vào nhà máy HVS làm việc. 


2. Trường NaUy NTNU


Hợp tác với trường Đại học Khoa học và Công nghệ NaUy NTNU.


3. Công ty HVS

Hợp tác với công ty TNHH Nhà máy tàu biển Hyundai Vinashin