Lịch trình giảng dạy
Đóng
http:Đề cương chi tiết các học phần Bộ môn Động lực học kì 1 năm học 2018-2019

Giáo viên

STT

Môn học

Lớp

 Phùng Minh Lộc

1

Vận hành và sửa chữa hệ động lực tàu thủy

57KHHH

2

Lắp đặt, sửa chữa Thiết bị năng lượng tàu thủy

57KTTT1,2

3

Quản lý khai thác đội tàu

57KHHH

4

ĐAMH quản lý khai thác đội tàu

57KHHH

5

Phương pháp nghiên cứu khoa học

58KHHH

6

Đại cương hàng hải

60.KHHH

7

Nhập môn Kỹ thuật cơ khí động lực

60.CKDL

  Nguyễn Thái Vũ

1

Thiết bị tàu thủy

57KTTT1,2

2

Máy nâng chuyển

58.KTTT

3

Máy nâng chuyển

59C.OT1,2

4

Động cơ đốt trong

59C.OT1,2

5

TTập Cấu tạo tàu thủy (4 tuần)

58.KHHH

Hồ Đức Tuấn

1

Đại lý tàu biển và giao nhận

58.KHHH

2

Quản lý khai thác cảng

58.KHHH

3

Thủy lực môi trường

58.CNMT

Đoàn Phước Thọ

1

Thiết bị năng lượng tàu thủy

58.KTTT

2

ĐAMH Thiết bị năng lượng tàu thủy

58.KTTT

3

Thiết bị thủy khí

59C.OT1,2

4

Thực tập CN KTTT (phần máy và Thiết bị)

57KTTT1,2

  Lê Xuân Chí

1

Kỹ thuật an toàn hàng hải

58.KHHH

2

Kỹ thuật an toàn môi trường

57.CTM 

3

Kỹ thuật an toàn ngành KTTT

58.KTTT

 Phạm Thanh Nhựt  1 Thiết bị năng lượng tàu thủy  57KHHH