KẾ HOẠCH CÔNG TÁC
Đóng
20/04/2018 - Đăng ký chuyên đề tốt nghiệp K56

17/03/2018 - BM Sinh hoạt học thuật tháng 3

14/03/2018 - Đề tài tốt nghiệp năm học 2017 - 2018

7/03/2018 - BM xét duyệt các Đề tài tốt nghiệp SV K56

1/2018 - BM Dự giờ giảng viên tập sự lần 2
  
THÔNG TIN TUYỂN SINH
Đóng


  
VIỆC LÀM
Đóng
Thaco Nha Trang tuyển dụng 2/2018

» Khả năng chuyên môn của kỹ sư Công nghệ kỹ thuật ô tô

» Vị trí làm việc của kỹ sư Công nghệ kỹ thuật ô tô 

Chương trình du học Kỹ sư ô tô tại Cộng hòa Séc

Thaco, Mazda Nha Trang tuyển dụng

Mercedes tuyển dụng Kỹ sư ô tô - Đại học Nha Trang

Isuzu tuyển dụng Kỹ sư ô tô - Đại học Nha Trang

Ford Nha Trang tuyển dụng kỹ sư ô tô tại Đại học Nha Trang
  
BỘ MÔN KỸ THUẬT Ô TÔ - AUTOMOBILE ENGINEERING DEPARTMENT
Đóng


Bộ môn Kỹ thuật ô tô (tiền thân là Bộ môn Động lực -1996) chính thức được thành lập ngày 11 tháng 9 năm 2006  theo Quyết định số 670/QĐ-ĐHNT của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang.

Bộ môn có nhiệm vụ đào tạo đội ngũ cán bộ có trình độ cao đẳng, đại học và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ thuộc chuyên ngành và ngành nghề liên quan. Tháng 3 năm 2010, Bộ Giáo dục & Đào tạo cho phép Bộ môn đào tạo Thạc sỹ Kỹ thuật ô tô, máy kéo, Quyết định số 891/QĐ/BGĐT, ngày 08/03/2010.

Bộ môn có đội ngũ cán bộ giảng dạy khá hùng hậu, giàu kinh nghiệm, sâu về chuyên môn nghiệp vụ, với 2 Tiến sĩ, 2 NCS, 2 Thạc sĩ, hiện đang đảm nhiệm 23 học phần chuyên ngành và các công trình nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực cơ khí ô tô, máy động lực và đào tạo nghề ngắn hạn. Từ năm 1997 đến 2016, Bộ môn đã đào tạo được trên 1000 Kỹ sư chuyên ngành.

Trong quá trình xây dựng, Bộ môn hợp tác với các cơ sở trong và ngoài trường liên kết đào tạo, gửi cán bộ, sinh viên đến tham quan, kiến, thực tập đồng thời tiếp thu những kinh nghiệm, đề xuất từ thực tiễn nhằm cải tiến chương trình nâng cao chất lượng đào tạo. Năm 2009, trong Dự án hợp tác đào tạo với Cộng hòa Séc, Bộ môn đã cử cán bộ, sinh viên sang học tập, tu nghiệp và nghiên cứu sinh

Phát huy truyền thống xây dựng và phát triển Nhà trường, toàn thể cán bộ giảng viên đang ra sức học tập nâng cao trình độ, công bố Chuẩn đầu ra, biên soạn giáo trình, bài giảng, tài liệu học tập và tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học từng bước nâng cao vị thế của ngành, của trường trong khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

  
KHẢO SÁT Ý KIẾN SV, CSV, DN
Đóng
Phiếu thu thập thông tin này nhằm mục đích giúp Trường ĐHNT thiết lập và phát triển mối liên lạc, gắn kết giữa Nhà trường với các sinh viên, cựu SV, với doanh nghiệp, đồng thời cung cấp cho Nhà trường những thông tin quý báu giúp không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo và phục vụ của Nhà trường đối với xã hội.)

1. Phiếu khảo sát ý kiến cựu sinh viên 

2. Phiếu khảo sát ý kiến sinh viên đang theo học

3. Phiếu khảo sát ý kiến nhà tuyển dụng

4. Phiếu khảo sát ý kiến phụ huynh