KẾ HOẠCH CÔNG TÁC
Đóng

4/2017 - BM Dự giờ giảng viên tập sự
3/2017 - Giao chuyên đề tốt nghiệp K55
30/3/2017 Sinh hoạt học thuật BM
26/12 - 15/1 Coi thi HK1
26/12 Duyệt đề tài SV K55
  
VIỆC LÀM
Đóng
» Khả năng chuyên môn của kỹ sư Công nghệ kỹ thuật ô tô

» Vị trí làm việc của kỹ sư Công nghệ kỹ thuật ô tô 

Chương trình du học Kỹ sư ô tô tại Cộng hòa Séc

Thaco, Mazda Nha Trang tuyển dụng

Mercedes tuyển dụng Kỹ sư ô tô - Đại học Nha Trang

Isuzu tuyển dụng Kỹ sư ô tô - Đại học Nha Trang

Ford Nha Trang tuyển dụng kỹ sư ô tô tại Đại học Nha Trang
  
DANH SÁCH CÁN BỘ
Đóng
 

 
TS. Lê Bá Khang
Tốt nghiệp: Đại học Thủy sản
Năm sinh: 1957
Chức danh: Trưởng Bộ môn

 
 
ThS. Huỳnh Trọng Chương
Tốt nghiệp: Đại học SPKT - TP. Hồ Chí Minh
Năm sinh: 1963
Chức danh: Giảng viên

 
 
TS. Nguyễn Thanh Tuấn
Tốt nghiệp: Cộng hòa Séc 
Năm sinh: 1981
Chức danh: Giảng viên

 
NCS. Nguyễn Văn Thuần
Tốt nghiệp: Hàn Quốc
Năm sinh: 1980
Chức danh: Giảng viên

 
ThS. Phạm Tạo
Tốt nghiệp: Đại học Nha Trang
Năm sinh: 1986
Chức danh: Giáo viên thực hành

 
KS.Trần Ngọc Anh
Tốt nghiệp: Đại học Nha Trang
Năm sinh: 1986
Đã chuyển công tác

 
NCS. Mai Sơn Hải
Tốt nghiệp: Đại học Thủy sản
Năm sinh: 1961
Chức danh: Giảng viên
   


  
TIN TỨC CÔNG NGHỆ
Đóng
Phiếu thu thập thông tin này nhằm mục đích giúp Trường ĐHNT thiết lập và phát triển mối liên lạc, gắn kết giữa Nhà trường với các sinh viên, cựu SV, với doanh nghiệp, đồng thời cung cấp cho Nhà trường những thông tin quý báu giúp không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo và phục vụ của Nhà trường đối với xã hội.)

1. Phiếu khảo sát ý kiến cựu sinh viên 

2. Phiếu khảo sát ý kiến sinh viên đang theo học

3. Phiếu khảo sát ý kiến nhà tuyển dụng

4. Phiếu khảo sát ý kiến phụ huynh