GV. Đỗ Quang Thắng
Đóng
Trang chủ
Giới thiệu
Giảng dạy
Nghiên cứu khoa học
Giáo trình - Bài giảng
Lịch vực nghiên cứu
Bài báo khoa học
  
Enter Title
Đóng


Họ và tên: Đỗ Quang Thắng
Học hàm:Học vị: Tiến sỹ
Năm sinh: 1987
Vị trí công tác:Giảng viên

Email: thangdq@ntu.edu.vn

Điện thoại: 0903.102.869

Học phần giảng dạy:

Kết cấu-sức bền tàu thủy
Thiết kế tàu thủy
Trang bị nội thất tàu thủy
Vẽ tàu 1

https://www.researchgate.net/profile/Quang_Do3
https://scholar.google.com/citations?user=uP7krmgAAAAJ&hl=en