GV. Đỗ Văn Tá
Đóng
Trang chủ
Giới thiệu
Giảng dạy
Nghiên cứu khoa học
Giáo trình - Bài giảng
Lịch vực nghiên cứu
Bài báo khoa học
  
Enter Title
Đóng

Họ và tên: Đỗ Văn Tá
Học hàm:
Học vị: Kỹ sư

Vị trí công tác: Giảng viên tập sự 

Email: dovanta0304@gmail.com

Điện thoại:01682036903

Học phần giảng dạy:
Trang trí nội thất tàu thủy