GV. Hoàng Văn Thọ
Đóng
Trang chủ
Giới thiệu
Giảng dạy
Nghiên cứu khoa học
Giáo trình - Bài giảng
Lịch vực nghiên cứu
Bài báo khoa học
  
Enter Title
Đóng

Họ và tên: Hoàng Văn Thọ

Học hàm:
Học vị: Kỹ sư
Năm sinh: 1986
Vị trí công tác:Giảng viên

Email: hoangvantho.ntu@gmail.com 

Điện thoại: 0915838543

Học phần giảng dạy:

Công nghệ đóng sửa tàu thủy
Công trình thủy công, Công nghệ CAD/CAM trong đóng tàu
Thực tập kỹ thuật