HỢP TÁC TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC - BM KỸ THUẬT TÀU THỦY
Đóng
1. Trường Ulsan College - Hàn Quốc

Hợp tác trao đổi sinh viên 1 năm học tại trường Ulsan College - Hàn Quốc. Chương trình đã và đang triển khai được 2 năm. Hiện nay đã có 20 sinh viên tham gia.


2. Trường NaUy NTNU


Hợp tác với trường Đại học Khoa học và Công nghệ NaUy NTNU.


3. Công ty HVS

Hợp tác với công ty TNHH Nhà máy tàu biển Hyundai Vinashin