Giới thiệu
Đóng

 I. Lịch sử hình thành

Đoàn khoa Kỹ thuật Giao thông tiền thân là Đoàn khoa Kỹ thuật tàu thủy được đổi tên theo quyết định của Ban chấp hành Đoàn trường nhiệm kì 2007 - 2012. Với đặc điểm là Đoàn khoa mà số lượng Đoàn viên toàn Nam sinh viên, đây là một bất lợi và khó khăn lớn trong việc duy trì và phát triển các hoạt động phong trào, tuy nhiên Đoàn Khoa Kỹ thuật Giao thông đã biết cách khăc phục những khuyết điểm, tận dụng những ưu điểm, sức trẻ, sức sáng tạo và tinh thần xung kích, tự nguyện của các đoàn viên thanh niên trong khoa đã gây dựng phong trào lớn mạnh cùng các phong trào chung của toàn trường.
Hiện nay có hơn 1000 đồng chí Đoàn viên, Thanh niên của 22 Chi đoàn trong khoa đang học tập và rèn luyện. Với số lượng sinh viên khá đông như vậy nên rất thuận lới trong viêc tổ chức các hoạt động phong trào của khoa cũng như của trường. Việc tổ chức thực hiện các chương trình kế hoạc lớn như: “Học tập rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp”; “Đoàn viên sinh viên xung kích tiến quân vào lĩnh vực nghiên cứu khoa học”; “Tuổi trẻ xung kích tình nguyện vì cộng đồng”.v.v. diễn ra dễ dàng.
Sau kì Đại hội nhiệm kì 2017-2019 diễn ra vào tháng 04 năm 2017 cơ cấu tổ chức Đoàn khoa gồm có 1 đ/c Bí thư, 2 đ/c P.Bí thư và 12đồng chí UV BCH Đoàn khoa.
Đoàn khoa có sự phối hợp chặt chẽ với Công đoàn, Liên chi hội sinh viên, các tổ chức khác một cách chặt chẽ. Các hoạt động luôn có bàn bạc có kế hoạch rỏ ràng , phân công nhiệm vụ cụ thể, nhất quán trong hành động. Đặc biệt là sự quan tâm đặc biệt của Chi bộ Khoa, Ban chủ nhiệm khoa nên hoạt động Đoàn của Khoa Kỹ thuật Giao thông ngày càng thiết thực, gắn liền với công tác học tập, rèn luyện và đời sống của Đoàn viên - Sinh viên trong khoa, xứng đáng là cánh tay đắc lực của của Đảng và là tổ chức hổ trợ bổ ích cho sinh viên Khoa Kỹ thuật giao thông

II. Các hoạt chính trị, học tập và phương hướng của đoàn Khoa Kỹ thuật Giao thông
1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng
a. Mục tiêu
-  Xây dựng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên trong Khoa để các đoàn viên dần giác ngộ lí tưởng của thanh niên, kiên định với lập trường và con đường mình đã chọn, nắm rõ đường lối chủ trương của Đảng và Nhà Nước, quy định của nhà trường, xây dựng nếp sống văn minh cảnh quan môi trường sư phạm. Có ý thức xây dựng tập thể và có trách nhiệm với Trường, Khoa, Lớp.
-  Bồi dưỡng cho đoàn viên phát huy tinh thần yêu nước, học tập rèn luyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
b. Biện pháp thực hiện
-  Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn cho các đoàn viên trong khoa. Qua đó giáo dục truyền thống cách mạng, tư tưởng đạo đức cho đoàn viên thanh niên.
-  Vận động đoàn viên tham gia nhiệt tình có chất lượng các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn ngày truyền thống do Đoàn cấp trên tổ chức, cuộc thi tìm hiểu các ngày truyền thống Học sinh – sinh viên (9/1), ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản HCM (26/03)
-  Có hình thức kỷ luật thích đáng đối với đoàn viên vi phạm nội quy, quy định của Nhà trường, Khoa đề ra và vi phạm nếp sống văn minh, cảnh quan môi trường sư phạm.
2. Phong trào học tập-rèn luyện
a. Về học tập
-  Tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên say mê học tập để đạt kết quả cao, khuyến khích bồi dưỡng và phát huy tài năng sinh viên tạo nên phong trào thi đua trong Khoa.
-  Phấn đấu đưa Đoàn Khoa có những thành tích tốt nhất trong học tập cả về số lượng lẫn chất lượng.
-  Khuyến khích các chi đoàn tổ chức học nhóm, giúp đỡ nhau trong học tập và cuộc sống. Triển khai kế hoạch “Đôi bạn cùng tiến”, nâng cao phẩm chất cá nhân, tương thân tương ái, xây dựng thành tích tốt trong học tập.
-  Quan tâm đến các phương tiện và điều kiện học tập cho các đoàn viên.
-  Phát triển các hoạt động, hội nghị học tốt theo từng ngành cụ thể để sinh viên trong khoa có thể tìm ra phương pháp học có hiệu quả hơn. Vận động đoàn viên tham gia các buổi hội nghị học tốt cấp Khoa để học hỏi thêm kinh nghiệm các anh chị khóa trước.
-  Khuyến khích các chi đoàn thành lập Ban cố vấn từng môn học, xây dựng và duy trì nhóm học tập để luôn giải quyết các thắc mắc của các thành viên trong lớp. Đoàn viên khá giỏi giúp đỡ các đoàn viên yếu kém.
-  Nâng cao vai trò của Đoàn thanh niên trong việc tổ chức CLB xe sinh thái, CLB đua mô hình Tàu thủy tạo sân chơi cho sinh viên nghiên cứu khoa học, sáng tạo.
-  Thực hiện tốt quy chế thi cử, phát động mùa thi thêm nghiêm túc đạt kết quả cao, ngăn chặn đẩy lùi các tiêu cực trong học tập.
-  Có hình thức kỉ luật thích đáng đối với Đoàn viên vi phạm quy chế thi cử. Đồng thời có khen thưởng kịp thời với các Đoàn viên có thành tích học tập tốt, khuyến khích sinh viên tích cực học tập và nghiên cứu khoa học.
b. Về rèn luyện
Mục tiêu:
- Thực hiện tốt nội quy của Nhà trường, tác phong đúng đắn trong sinh hoạt, tạo nếp sống văn minh cảnh quan môi trường sư phạm. Mục tiêu rèn luyện như sau:
Biện pháp thực hiện:
- Vận động các đoàn viên thanh niên trong Khoa đi học đầy đủ, hoàn thành tốt các bài tập và báo cáo được yêu cầu.
- Ban cán sự các chi đoàn đốc thúc, giám sát, c ĐV-TN Khoa hoàn thành công tác tự đánh giá rèn luyện nhằm đảm bảo tỉ lệ 100%.
- Động viên nhắc nhở các đoàn viên trong Đoàn viên thực hiện tốt nội quy, quy định của Nhà trường.
- Thực hiện tốt nếp sống văn minh cảnh quan môi trường sư phạm.
- Tích cực tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội như: cờ bạc, cá độ, hạn chế các trò chơi game, tránh xa hút chích ma túy. Tích cực và thường xuyên tuyên truyền, vận động các đoàn viên phòng chống tệ nạn xã hội, xây dựng nếp sống văn minh.
3. Công tác tổ chức Đoàn, Hội và bồi dưỡng phát triển Đảng

a. Mục tiêu

- Nâng cao hiệu quả và tạo cơ sở vật chất cho các chi đoàn, nâng cao chất lượng đoàn viên trong Khoa, xây dựng đoàn viên vững mạnh về mọi mặt.
- Bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đoàn viên, phấn đấu xây dựng Đoàn khoa Kỹ thuật Giao thông đoàn kết, vững mạnh về mọi mặt, là một đoàn khoa xuất sắc, gương mẫu trong toàn trường.
- Cử cán bộ Đoàn tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng kĩ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn; bồi dưỡng phát triển Đảng.
- Đoàn Khoa phấn đấu trong nhiệm kỳ tới sẽ có (3÷5) đồng chí Đoàn viên sinh viên ưu tú vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng.
b. Biện pháp thực hiện
- Bồi dưỡng kiến thức chính trị cho đoàn viên, phấn đấu học tập để đủ điều kiện học lớp cảm tình Đảng, định hướng kết nạp Đảng cho các đoàn viên ưu tú.
- Luôn bồi dưỡng kiến thức chính trị cho các đoàn viên thanh niên giao lưu học hỏi lẫn nhau hiểu tầm quan trọng của việc kết nạp Đảng, từ đó có ý thức phấn đấu.
- Cử cán bộ Đoàn tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng kĩ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn.
4. Phong trào văn hóa văn nghệ TDTT, tình nguyện
a. Mục tiêu
- Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ TDTT nhằm giúp cho đoàn viên thanh niên rèn luyện thân thể, làm phong phú lành mạnh đời sống tinh thần cho đoàn viên thanh niên. Đồng thời giúp các sinh viên trong khoa hứng khởi trong học tập và hiểu nhau nhiều hơn, đoàn kết nhau hơn.
- Tổ chức các hoạt động tình nguyện bổ ích, giúp sinh viên tiếp xúc với cuộc sống bên ngoài, cảm nhận được những giá trị khác mà cuộc sống mang lại. Từ đó, biết trân trọng bản thân và những gì mình đang có, đồng thời, biết sẻ chia và đồng cảm với những mảnh đời khó khăn hơn.
b. Biện pháp thực hiện
- Đoàn khoa tham gia tích cực các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT do Đoàn trường tổ chức, thành lập Đội Văn Nghệ, Đội Thể Thao của Khoa.
- BCH Đoàn khoa kết hợp với BCH Chi đoàn sẽ cố gắng tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ mang tính chất đặc thù và phù hợp với sinh viên khoa Kỹ thuật giao thông, nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo và nhiệt huyết của sinh viên.
- Thành lập và duy trì hoạt động các câu lạc bộ (như CLB học thuật, Đội tình nguyện Khoa) có hiệu quả, tổ chức các Hội thao nhân các ngày lễ lớn trong năm tạo cơ hội cho sinh viên thể hiện sức trẻ, sự năng động của bản thân,… Đồng thời tham gia các hoạt động tình nguyện của Đoàn trường.
- Huấn luyện đội ngũ BCH Đoàn có đủ năng lực để hoàn thành các nhiệm vụ, phân công nhân sự phụ trách các mảng hoạt động của Đoàn Khoa.

                                                                                                                                  TM BCH Nhiệm kì 2017-2019
                                                                                                                                                     Bí thư
                                                                                                                                                     Đã ký