Ban chấp hành Công đoàn Khoa
Đóng
BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN KHOA KTGT 2017 - 2020

Trong nhiệm kì vừa qua và cho tới thời điểm này, mặc dù lực lượng Công đoàn viên của Công đoàn Khoa là rất mỏng, nhưng số đầu công việc cần giải quyết là rất lớn. Bên cạnh những công tác như chăm lo đời sống, quyền của người lao động Công Đoàn khoa cũng đã tổ chức thành công được rất nhiều cuộc hội thảo như:

1. Hội thảo nâng cao chất lượng giảng dạy của giảng viên (Xem chi tiết).

2. Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Khoa. (Xem chi tiết).

3. Cuộc hội thảo Tiếng Anh với nội dung các vấn đề trong Kỹ thuật Tàu Thủy hiện nay (Xem chi tiết).

4. Kết hợp với Đoàn thanh niên tổ chức sinh viên tham quan thực tế sản xuất tại các nhà máy như công ty Hyundai - Vinashin, Viện nghiên cứu chế tạo tàu cá, thăm quan các đại lý xe ô tô Thaco, Ford, Honda...