Đóng
      Hiện nay lực lượng cán bộ giảng dạy của Khoa KTGT gồm 24 cán bộ giảng dạy chính thức và kiêm nhiệm, trong đó có 01 PGS, 06 TS, 12 Thạc sĩ, 05 nghiên cứu sinh. Danh sách cụ thể như sau:

TT

Họ và tên 

Học vị, chuyên ngành 

Ghi chú 

 Bộ môn Kỹ thuật Tàu Thủy

1

Huỳnh Văn Vũ

TS CKTT 

Trưởng Khoa

2

Trần  Gia Thái

PGS. TS CKTT 

GVCC

3

Huỳnh Văn Nhu

Th.S  CKTT

CBGD 

4

Phạm Thanh Nhựt

TS  CKTT

CBGD 

5

Nguyễn Hoàng Oanh

Th.S 

Thư ký khoa

6

Huỳnh Lê Hồng Thái

TS CKTT

CBGD 

7

Nguyễn Chí Thanh

KS CKTT

CBGD (học Na Uy)

8

Hoàng Văn Thọ

KS CKTT

CBGD (CH - Hàn Quốc)

9

Trần Đình Tứ

Th.S

CBGD (NCS - Đài Loan)

10

Đỗ Quang Thắng

Th.S

CBGD (NCS - Hàn Quốc)

11

Lê Đình Ngọc Cận

KS. CKTT

12

 Đỗ Văn Tá

Th.S

CBGD 

 Bộ môn Động lực

1

 Phùng Minh Lộc

TS  CKTT

Trưởng bộ môn 

2

 Nguyễn Đình Long

Th.S  CKTT

CBGD

3

 Nguyễn Thái Vũ

Th.S  CKTT

CBGD

4

 Hồ Đức Tuấn

Th.S  CKTT

CBGD (NCS trong nước)

5

 Phạm Hồng Đông

Th.S  CKTT

6

 Đoàn Phước Thọ

Th.S  CKTT

CBGD

 Bộ môn Kỹ thuật Ô tô

1

 Nguyễn Thanh Tuấn

TS CKOT

Phó trưởng Khoa

2

 Huỳnh Trọng Chương

Th.S CKOT

CBGD

3

 Mai Sơn Hải

Th.S CKĐL

CBGD

4

 Nguyễn Văn Thuần

TS CKOT

CBGD 

5

 Phạm Tạo

Th.S CKOT

GV Hướng dẫn thực hành

6

 Nguyễn Phú Đông

ThS. CKOT 

Giảng viên tập sự