Đóng
NTU-ViewChúc mừng năm mới 2018Khoa KTGT
  
Thông tin tuyển sinh
Đóng

  
Thông tin tuyển dụng
Đóng
  
Hình ảnh hoạt động
Đóng
Hình 1hình 2hình 3hình 4
  
Tin tức
Đóng
Bộ môn Động lực tổ chức hội thảo khoa học "Giải pháp cảnh báo sự cố hệ động lực tàu cá xa bờ"
Bộ môn Động lực tổ chức hội thảo khoa học "Giải pháp cảnh báo sự cố hệ động lực tàu cá xa bờ"

Hội thảo ”Giải pháp cảnh báo sự cố hệ động lực tàu cá xa bờ” được tổ chức nhằm góp ý và thống nhất các phương án hiệu qu...

Đội tình nguyện  khoa KTGT tổ chức Chương trình “Tổng kết hoạt động tình nguyện năm 2017”
Đội tình nguyện khoa KTGT tổ chức Chương trình “Tổng kết hoạt động tình nguyện năm 2017”

Ngày 18/01/2018, hẳn là một ngày đặc biệt với các thành viên trong ngôi nhà mang tên ĐTN Khoa KTGT, để cho những thế hệ ...

  
Hệ thống nội bộ
Đóng
                          
         Face Khoa                   Face Đoàn            Face Đội tình nguyện


                               
Thư viện số của Trường                        Thư điện tử @.ntu.edu.vn