Bộ môn Kế toán
Minimize
 * Giới thiệu
______________________

 * Giảng viên
______________________

 * Đề cương học phần
______________________

______________________
 
* Giáo trình - Bài giảng
______________________

* Tài liệu tham khảo
______________________

 * Nghiên cứu khoa học
______________________
 
* Tuyển dụng và việc làm  
Văn bản pháp luật
Minimize
  
Đề cương chi tiết
Minimize

I. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN (Hệ đại học chính quy)


1. Nguyên lý kế toán

2. Kế toán tài chính 1

3. Kế toán tài chính 2

4. Kế toán tài chính 3

5. Kế toán tài chính (4TC - không chuyên)

6. Kế toán quốc tế

7. Tổ chức hạch toán kế toán

8. Luật kế toán và chuẩn mực kế toán

9. Kế toán ngân hàng

10. Tiếng Anh chuyên ngành

11. Đề cương Khóa luận tốt nghiệp

12. Đề cương Chuyên đề Tốt nghiệp


III. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN (Áp dụng cho Cao đẳn
g K60)

1. Nguyên lý kế toán

2. Kế toán tài chính 1

3. Kế toán tài chính 2

4. Kế toán tài chính 3

5. Tổ chức hạch toán kế toán

6. Luật kế toán

7. Kế toán ngân hàng

8. Thực tập nghề nghiệp(chuyên đề tốt nghiệp)


IV. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN (Hệ vừa làm vừa học)

Các học phần có cùng tín chỉ với hệ chính quy, đề cương học phần giống hệ chính quy

1. Kế toán tài chính nâng cao (Liên thông từ CĐ lên ĐH các khóa tuyển sinh trước 2013)

2. Chuyên đề kế toán thuế và khai báo thuế (Liên thông từ CĐ lên ĐH các khóa tuyển sinh trước 2013)

3. Chuyên đề Báo cáo tài chính (Liên thông từ CĐ lên ĐH các khóa tuyển sinh trước 2013).

4. Kế toán tài chính (Liên thông từ TC lên Đại học, tuyển sinh trước 2016; các khóa tuyển sinh từ 2016 trở đi, đề cương như hệ chính quy)

5. Kế toán tài chính (Trung cấp).


  
Môn thi tốt nghiệp
Minimize
Xem các môn thi ở đây.