Bộ môn Kế toán
Minimize
 * Giới thiệu
______________________

 * Giảng viên
______________________

 * Đề cương học phần
______________________

______________________
 
* Giáo trình - Bài giảng
______________________

* Tài liệu tham khảo
______________________

 * Nghiên cứu khoa học
______________________
 
* Tuyển dụng và việc làm 

GIỚI THIỆU BỘ MÔN KẾ TOÁN

Clip giới thiệu ngành kế toán - Bộ môn kế toán


Lịch sử hình thành

     
Bộ môn Kế toán được thành lập từ năm 1998 trên cơ sở tách từ Bộ môn Kinh tế cơ sở thuộc Khoa Kinh Tế - Trường Đại học Thủy sản (Nay là Trường Đại Học Nha Trang). 
Ngành kế toán bắt đầu đào tạo từ năm 1995 (hệ tại chức) và đào tạo chính quy từ năm 1996 (Khóa 38). Với hàng chục ngàn sinh viên chất lượng cho thị trường lao động trên khắp mọi miền đất nước.

Mục tiêu đào tạo
      
Đào tạo sinh viên chuyên ngành kế toán ở các cấp độ: Đại học, Cao Đẳng, Trung Cấp có phẩm chất chính trị, có đạo đức và sức khỏe tốt, nắm vững những kiến thức chuyên ngành về Kế toán và có khả năng tổ chức công tác kế toán tại các Doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp,... Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở các doanh nghiệp, các ngân hàng, công ty tài chính, các trường hay các cơ sở đào tạo kế toán và các cơ quan nhà nước khác.

Các môn học đảm nhiệm:

 @  Nguyên lý kế toán;
 @  Kế toán tài chính;
 @  Tổ chức hạch toán kế toán;
 @  Luật kế toán; 
 @  Kế toán quốc tế;
 @  Kế toán Ngân hàng.

  
 Định hướng phát triển
 
 @ Thường xuyên tổ chức biên soạn bài giảng, cập nhật và bổ sung cả lý thuyết và bài tập cho các học phần theo chương trình đào tạo.
 @ Nâng cao chất lượng giảng dạy, tích cực tham gia nghiên cứu khoa học và không ngừng  bồi dưỡng và tự bồi dưỡng để nâng trình độ nghiệp vụ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp.
 @ Tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp, triển khai nghiên cứu tổ chức và thực hiện công tác kế toán tại doanh nghiệp.

                                                  PHỤ TRÁCH BỘ MÔN  
  
                                                  Nguyễn Văn Hương