Đổi mới PPGD
Minimize
 Hội nghị 5/2015
______________________

 Hội nghị 4/2014
______________________

 Hội nghị 6/2013
______________________


  Hội nghị 5/2012
______________________

 Hội nghị 12/2011
______________________

 Hội nghị 6/2011
  
Enter Title
Minimize

ĐỔI MỚI – NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY

KHOA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH - NĂM HỌC  2013-2014

TS. Võ Văn Cần – Ths. Nguyễn Văn Bảy

Thực hiện chủ trương nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường trong công tác giảng dạy trên tinh thần nghị quyết quý I/2014 của Đảng Ủy nhà trường và Thường vụ Công đoàn trường đã thông qua ngày 28/02/2014, nhận thức rõ việc đổi mới phương pháp giảng dạy là tất yếu nhằm giúp nâng chất lượng giảng dạy với phương châm lấy sinh viên là trung tâm, giúp phát huy tối đa tính chủ động, sáng tạo, tư duy, khả năng tự học của sinh viên, ngày 27/4/2014 Công đoàn và Ban Chủ nhiệm Khoa Kế toán - Tài chính tổ chức hội nghị Đổi mới - nâng cao chất lượng giảng dạy năm học 2013-2014.

Đây là buổi để giảng viên của Khoa trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động giảng dạy, tiếp cận các phương pháp giảng dạy tích cực nhằm đẩy mạnh hơn nữa hoạt động đổi mới phương pháp giảng dạy đáp ứng yêu cầu đào tạo theo học chế tín chỉ. Trong buổi báo cáo này có 6 tham luận của các thầy cô là giảng viên đang trực tiếp tham gia giảng dạy tại Khoa. Hầu hết các tham luận đều thống nhất về sự cần thiết phải đổi mới phương pháp dạy học, phát huy tính tích cực, chủ động của người học trong quá trình chiếm lĩnh tri thức, kỹ năng và đặc biệt là về phương pháp tự học, tự nghiên cứu của sinh viên.

Dưới đây là các bài tham luận tại Hội nghị.

1. Đổi mới phương pháp giảng dạy học phần Lập và thẩm định dự án đầu tư và đồ án môn học. Ts : Huỳnh Thị Xuân Mai

2. Một số gợi ý nâng cao hiệu quả giảng dạy học phần Hệ thống thông tin kế toán. ThS.Bùi Mạnh Cường

3. Sử dụng phương pháp dạy học bằng tình huống trong giảng dạy học phần Tài chính – Tiền tệ với các lớp đông sinh viên. ThS. Nguyễn Hữu Mạnh

4. Đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá học phần Kế toán tài chính 1. ThS. Phan Hồng Nhung

5. Tăng cường tính thực tiễn trong giảng dạy học phần Hệ thống thông tin kế toán 3. ThS. Phạm  Đình Tuấn

6. Giảng dạy hướng đến tính thực hành và ứng dụng. ThS. Võ Thị Thùy Trang

Một số hình ảnh tại Hội nghị