Giới thiệu
Đóng
Giới thiệu Khoa
Đóng

KHOA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
-------------------------------------------------------


Lịch sử hình thành và phát triển

        Khoa Kế toán – Tài chính Được thành lập theo quyết định số 386, ngày 08/4/2010 của Hiệu trưởng trường Đại học Nha Trang trên cơ sở tách Bộ môn Tài chính và Bộ môn Kế toán với hai ngành đào tạo Kế toán và Tài chính từ khoa Kinh tế.

        Hiện nay Khoa đang đào tạo hai ngành chính: Kế toán và Tài chính với hơn 4.000 sinh viên chính quy và hơn 8.000 sinh viên phi chính quy (phối hợp với khoa Đại học Tại chức); với hai bậc đào tạo chủ yếu:  Đại học, Cao đẳng. Ngoài đào tại cơ sở chính của Trường ở Nha Trang và phân hiệu tại Kiên Giang, Khoa còn phối hợp với Khoa Đại học Tại chức mở các lớp đào tạo tại 17 cơ sở liên kết trên nhiều địa phương khác nhau nhằm đáp ứng yêu cầu học tập và cung cấp cán bộ ở các địa phương này.

        Với gần 15 năm hình thành và phát triển, kể từ khóa đào tạo đầu tiên vào năm 1996 đến nay, Khoa Kế toán – Tài chính đã đào tạo cho xã hội hàng chục ngàn chuyên gia Kế toán, Tài chính ở bậc cao đẳng và đại học. Nguồn nhân lực này đã và đang làm việc ở doanh nghiệp, ngân hàng, các tổ chức tài chính…được xã hội chấp nhận với thu nhập cao, đóng góp tích cực cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội khu vực và đất nước.

        Khoa đã tiến hành nhiều công trình nghiên cứu khoa học phục vụ cho phát triển kinh tế ở địa phương và sự nghiệp đào tạo của Trường. Hàng chục bài báo khoa học của các giảng viên trong Khoa đã được đăng trên các tạp chí khoa học có uy tín.

 

Nhiệm vụ đào tạo:

        Khoa được giao nhiệm vụ đào tạo các chuyên gia về kế toán và tài chính ở bậc cao đẳng và đại học với đầy đủ phẩm chất đạo đức, sức khỏe, thẩm mỹ, tư duy độc lập sáng tạo có kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, kiến thức chuyên sâu về kế toán, tài chính, đáp ứng được các yêu cầu xã hội; nhằm cung cấp nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp, ngân hàng, các tổ chức tài chính trung gian, cơ quan kế toán - kiểm toán, thuế tại các bộ, ngành và các cơ quan Nhà nước khác.

Định hướng phát triển

1. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng và phát triển các ngành đào tạo hiện có thông qua việc: đổi mới và xây dựng chương trình đào tạo các chuyên ngành phù hợp với chương trình đào tạo các nước trong khu vực; xây dựng hệ thống giáo trình, bài giảng, bài tập và các tài liệu học tập tiên tiến phục vụ cho đào tạo.

2. Chuẩn bị các điều kiện mở thêm các chuyên ngành Kiểm toán, Tài chính - Ngân hàng tiến tới đào tạo sau đại học ở các lĩnh vực này.

3. Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán và kiểm toán.

Đội ngũ cán bộ giảng dạy

        Hiện nay, Khoa có 42 giảng viên, trong đó có 5 tiến sĩ, 25 thạc sĩ, 6 nghiên cứu sinh và nhiều cán bộ đang hoàn tất chương trình thạc sĩ. Đội ngũ cán bộ giảng dạy của Khoa phần lớn là trẻ, nhiệt tình ham học hỏi và nghiên cứu nên đã và đang đáp ứng được các yêu cầu của xã hội hiện nay. Bên cạnh đó, Khoa đã và đang xây dựng đội ngũ cộng tác viên ở các doanh nghiệp, ngân hàng, công ty chứng khoán, công ty kiểm toán, cơ quan thuế... để trao đổi kinh nghiệm làm việc cho sinh viên.

Cơ cấu tổ chức
        Khoa có 03 bộ môn đảm nhiệm giảng dạy các môn học về Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán,

            * Bộ môn Kế toán: Giảng dạy các học phần Kế toán tài chính, Luật kế toán, Nguyên lý kế toán, Tổ chức kế toán, Kế toán ngân hàng. Trưởng Bộ môn ThS. Võ Thị Thùy Trang

            * Bộ môn Kiểm toán: Giảng dạy các học phần Kiểm toán, Hệ thống thông tin kế toán, Kế toán chi phí, Kế toán quản trị, Phân tích hoạt động kinh doanh, Kế toán hành chính sự nghiệp. Trưởng Bộ môn ThS. Nguyễn Thành Cường    

            * Bộ môn Tài chính – Ngân hàng: Giảng dạy các học phần Tài chính tiền tệ, Tài chính doanh nghiệp, Quản trị tài chính, Ngân hàng thương mại, Thuế, Bảo hiểm, Định giá doanh nghiệp, Lập và thẩm định dự án đầu tư, Thị trường chứng khoán, Mô hình tài chính, Đầu tư tài chính, Quản trị ngân hàng, Thẩm định tín dụng, Tài chính quốc tế. Toán tài chính, Tài chính công, Phân tích tài chính. Trưởng Bộ môn ThS. Chu Thị Lê Dung.      

Ban chủ nhiệm Khoa 

 

    + Trưởng Khoa
    + Phó Trưởng Khoa

TS. Phan Thị Dung
TS. Võ Văn Cần                        

Chi bộ 

 

     + Bí thư 
     + Phó bí thư

Nguyễn Thành Cường  
Phan Thị Dung            

Công đoàn

 

    + Chủ tịch
    + Phó Chủ tịch
    + Ủy viên                          

Thái Ninh 
Chu Thị Lê Dung
Nguyễn Tuấn

Đoàn thanh niên

Bí thư:Bùi Mạnh Cường

 

 

Địa chỉ liên hệ

Khoa Kế toán – Tài chính

Trường Đại học Nha Trang

02 Nguyễn Đình Chiểu, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 058-2220968

Email: khoakttcntu@gmail.com