Gương học tốt
Minimize 
Sinh viên : Nguyễn Thị Diệu Lý, chi hội trưởng 52KTDN2
"Sinh viên tiêu biểu của khoa KTTC trong việc vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập"


Bài tham luận của sv Diệu Lý tại Hội nghị học tập tốt rèn luyện tốt Khoa KTTC năm 2013.SV Đào Thị Thúy Phương
 đã đạt điểm tuyệt đối với việc bảo vệ xuất sắc Khóa luận tốt nghiệp "ỨNG DỤNG MÔ HÌNH CAPM VÀ MÔ HÌNH FAMA-FRENCH ĐỂ DỰ BÁO TỶ SUẤT SINH LỢI CHỨNG KHOÁN NGÀNH CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VIỆT NAM". Xem tóm tắt
 

       SV Đoàn Thị Thanh Trà đã đạt điểm tuyệt đối với việc bảo vệ xuất sắc Khóa luận tốt nghiệp "Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng trung và dài hạn tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam – Chi nhánh Quận 5- Tp.HCM". Xem tóm tắt 
   SV Đỗ Thị Hải Trang đã đạt điểm tuyệt đối với việc bảo vệ xuất sắc Khóa luận tốt nghiệp "ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP CHIẾT KHẤU DÒNG TIỀN ĐỂ ĐỊNH GIÁ CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA". Xem tóm tắt
 


     SV Nguyễn Hồng Mơ đạt điểm tuyệt đối với việc bảo vệ xuất sắc Khóa luận tốt nghiệp NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN VÀ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM. Xem tóm tắt